« Tagasi

Järgmine vallavolikogu istung toimub 27.10.2020 kell 16:00 Padisel

Lääne-Harju Vallavolikogu I koosseisu 37. istung toimub teisipäeval, 27. oktoobril 2020 kell 16.00 Padise rahvamaja suures saalis

ÕIGUSAKTIDE EELNÕUD ON AVALDATUD VALLA DOKUMENDIREGISTRIS, kus eelnõude leidmiseks sisestage aknasse „Pealkiri, sisu või metaandmed" 1-4/.

1. Lääne-Harju valla 2020. aasta 2. lisaeelarve, I lugemine, eelnõu nr 1-4/97

Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat

2. Keskkonnaloa taotlusele arvamuse andmine, eelnõu nr 1-4/96

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

3. Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine, eelnõu nr 1-4/94

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

4. Detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine, eelnõu nr 1-4/92

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

5. Detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine, eelnõu nr 1-4/93

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

6. Klooga aleviku detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine, eelnõu nr 1-4/95

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

7. Vasalemma Vallavolikogu 29.04.2014 otsuse nr 29 „Kohanime muutmine" kehtetuks tunnistamine, eelnõu nr 1-4/90

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

8. Vasalemma Vallavolikogu 29.04.2014 otsuse nr 30 „Kohanime muutmine" kehtetuks tunnistamine, eelnõu nr 1-4/91

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

9. Korteriomandi otsustuskorras võõrandamine, eelnõu nr 1-4/99

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

10. Korteriomandite võõrandamine enampakkumisel, eelnõu nr 1-4/98

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

11. Lääne-Harju valla haldusterritooriumil asuvate kohalike teede, erateede ja metsateede nimekirja kinnitamine (informatiivne), eelnõu nr 1-4/100

12. Informatsioon ja kohalalgatatud küsimused