« Tagasi

Esmakordselt kooli mineva lapse koolitoetus

Lääne-Harju Vallavalitsus annab teada, et esimesse klassi mineva lapse koolitoetust on võimalik taotleda kuni 31. oktoobrini. Tegemist on ühekordse sotsiaaltoetusega 130 €, mida makstakse esmakordselt üldhariduskooli mineva lapse vanemale, eestkostjale või lapse hooldajale.
Koolitoetust makstakse tingimusel, et vähemalt üks lapse vanematest ja laps on koolimineku aasta 15. augusti seisuga rahvastikuregistri andmetel Lääne-Harju valla elanik.
Taotlust on võimalik esitada Lääne-Harju vallavalitsusele paberkandjal või elektroonselt veebilingi või e-posti kaudu. Paberkandjal esitatava taotluse vormi saab alla laadida siit. Taotlus saata digitaalselt allkirjastatuna info@laaneharju.ee või saata/tuua vallavalitsusse Rae 38, Paldiski.