« Tagasi

Eriolukorra teated seisuga 1. aprill

Eestis koroonaviiruse diagnoosi saanud inimeste arv on 779. Harjumaal on 31.03 seisuga haigestunuid 264. Kokku on tehtud 14 353 testi. Seisuga 01.04 on haiglaravil 91 patsienti. Haigusest on paranenud on 26 inimest. 
 
Politsei- ja Piirivalveameti andmetel on Lääne-Harju vallas kokku 65 inimest, kes on andnud allkirja, et püsivad kaks nädalat kodus karantiinis. Nende jaotus: Laulasmaa, Karjaküla ja Keila-Joa piirkonnas 20; Paldiski linnas 23; Leholas 7, Kloogal 3, Padise piirkonnas 5 ja Vasalemma piirkonnas 7 inimest. NB! Tegemist ei ole teadaolevalt viirusekandjatega, vaid inimestega, kes on viibinud riskipiirkonnas ja peavad viibima 14 päeva kodus karantiinis.
 
Vallavalitsuse korraldusel viiakse igapäevaselt koju toitu 99 Lääne-Harju valla lapsele. 
 
Ülevaade distantsõppest valla koolides
Esimene nädal oli harjumiseks kõigile, nii õpetajatele ja õpilastele kui ka üldisemalt koolile ja kodule. Tänaseks on koolijuhtide sõnul distantsõpe paika loksunud ning toimib sujuvalt kõikides valla koolides.
Esimesel nädalal olid peamisteks probleemideks puudulikud tehnilised vahendid ja internet ning koduarvutite tarkvarade erinevused. Kokku anti koolide poolt peredele, kellel puudus õppetööks vajalik tehnika, kasutada 22 arvutit. 
Kaugõpe on arendanud õpilastes enesedistsipliini ja iseseisva õppimise harjumust. Õppimisega üldselt probleeme ei ole. Enamik õpilastest täidavad oma õppeülesandeid õigeaegselt. Üksikud õpilased vajavad lisameeldetuletust. Mõned takistused on ette tulnud seoses koduste tööde edastamisega. Kõik ei pea alati tööde esitamise tähtaegadest kinni, põhjused on erinevad (tööülesannetest mittearusaamine, arvutiprobleemid või ka iseseisva tööharjumuse puudulikkus). Siin on abiks õpetaja ja õpilase suhtlus Facebookis, telefoni ja meili teel.
Murekohtadeks peavad lapsevanemad seda, et lapsed peavad palju aega ekraani ees olema ning et kasutusel on väga palju erinevaid tehnoloogilisi lahendusi. Vanematel, kes igapäevaselt tööl käivad, ei ole võimalik oma lapsi päeva jooksul juhendada/abistada ja töö kuhjub õhtusse või nädalavahetusse.
Aineõpetajad püüavad kasutada oma töös erinevaid keskkondi ja programme vastavalt õpetaja kogemusele ja õpetatavale ainele (näiteks videotunnid). Distantsõpe on pannud õpetajad õppetööle loovalt lähenema. Samas asetanud neid ka sundolukorda, kus on vaja õppida kasutama erinevaid keskkondi ja tööriistu. Iga aineõpetaja on teinud oma digipädevustele vastava valiku. Õpetajate töökoormus on kahtlemata suurenenud, kuid samas pannud otsima õppematerjale, mis teeksid tunnid huvitavamaks ja loomingulisemaks. Samuti on distantsõpe pannud kolleege omavahel tihedamalt suhtlema ja kogemusi vahetama. On loodud virtuaalne õpetajate tuba keskkonnas hangouts või tehtud Facebooki gruppe õpetajate omavaheliseks sujuvamaks suhtlemiseks.
Ei ole unustatud ka laste liikumist. Näiteks on enamik Paldiski Ühisgümnaasiumi õpilastest liitunud Endomondo mobiilirakendusega ja nii on koondatud kogu kooli liikumisinfo.
Valla koolide juhtidel on väga hea meel, et lapsevanemad on kiiresti kohanenud uue olukorraga, on abivalmis ja igati oma lastele toeks. Samuti soovivad juhid tänada kõiki õpetajaid ning abipersonali suurepärase töö eest!
 
Valla lasteaedade info
Lasteaedades käib kohal lapsi järgnevalt: Klooga lasteaed – 3 last, Lehola lasteaed – 3 last, Paldiski Naerulind – 3 last, Paldiski Sipsik – 3 last, Padise lasteaed – 3 last (valverühm ette teavitamisega),  Rummu lasteaed – 3 last, Laulasmaa lasteaed – 1 laps, Vasalemma lasteaed – 0, Risti lasteaed – 0 (valverühm etteteavitamisega,). Karjaküla lasteaed on kinni. 
 
Paldiskis asuv Lasteaed Naerulind on valmisolekus tagada ööpäevaringe lastehoid nendele lastele, kelle vanemad on seoses eriolukorraga tööl (kiirabi- ja politseitöötajad jt).
 
Valla raamatukogu teade
Lääne-Harju valla raamatukogu annab teada, et raamatuid on võimalik piiratult siiski laenutada. Selleks tuleb koostada soovitud raamatutest nimekiri ning edastada see raamatukogule kas:
 
a) telefoni teel (674 1313 / 674 1216)
b) kirjutada raamatukogu Facebooki lehele
c) pane nimekiri koos oma kontaktandmetega raamatute tagastuskasti, mis asub vallamaja välisuste kõrval paremal pool. Kättetoimetamise tingimused lepib töötaja laenutajaga kokku telefoni teel. 
 
Olukord Benita Kodus
Olukord Benita Kodus on rahulik. Töötajate ja klientide seas koroonaviirusesse nakatunuid ei ole. Arst on majas neljal päeva nädalas. Muul ajal jälgivad kliente õed. Toimub igapäevane klientide kraadimine ning töötajate kraadimine tööle saabumisel. 
Kõik ühistegevused on keelatud, kehtib külastuskeeld. Lähedastele pakutakse kohtumisi Skype-i vahendusel. Isikukaitse- ja desinfitseerimisvahenditega on olukord hea, homme saabub Terviseametist juurde maske.
 
Olukorrast Karjaküla Sotsiaalkeskuses
Tänase seisuga Karjaküla Sotsiaalkeskuses haigestunud kliente ega töötajaid ei ole. Asutus jääb külastajatele suletuks, pakke vastu ei võeta kuni uute korraldusteni.
 
Olulised kontaktid
Sotsiaalosakonna infotelefon 677 6930 ja e-post sotsiaal@laaneharju.ee
Lääne-Harju valla kriisikomisjoni e-post kriis@laaneharju.ee
Vabariigi Valitsuse eriolukorra koduleht www.kriis.ee
 
Edaspidi avaldame ülevaateid kolm korda nädalas – esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel. Järgmine ülevaade ilmub reedel, 3. aprillil.