« Tagasi

Eriolukorra info seisuga 25.03 kell 12:00

Eestis koroonaviiruse diagnoosi saanud inimeste arv on 404, nendest Harjumaal 141.
Peaministri korraldusega on alates  tänasest (25.03.2020) keelatud avalikus kohas viibida ja liikuda rohkem kui kahel isikul üheskoos, välja arvatud juhul, kui seda ei ole võimalik mõistlikult tagada. 
Kohustus on hoida siseruumides (välja arvatud isikute kodudes) ja avalikuks kasutamiseks ette nähtud kohtades, mille all mõeldakse eelkõige kauplusi, väliseid mängu- ja spordiväljakuid, randu, promenaade, tervise- ja matkaradu, parke, ühissõidukeid, teiste isikutega vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud juhul, kui seda ei ole võimalik mõistlikult tagada.
 
Haridus- ja Teadusministeerium teatas eile, et seoses eriolukorraga lükatakse edasi gümnaasiumide lõpueksamite toimumise periood. Kuni eriolukorra lõpuni ei toimu ka keeletasemete eksamid, testid ja tasemetööd. Distantsõpe haridusastustes jätkub esialgu veel vähemalt kaks nädalat, kuid tõenäoliselt pikendatakse seda kuni aprilli lõpuni. Koolivaheaeg on tavapärasel ajal ehk 20.-26. aprillini.
 
Lääne-Harju Vallavalitsuse korraldusega suletakse alates 25. märtsist valla avalikud mängu- ja spordiväljakud. Lääne-Harju vallas on 22 avalikku mängu- ja spordiväljakut ning alates 25. märtsist on nendel viibimine keelatud. 
 
Alates tänasest alustavad piirkonnapolitseinikud tõhustatud patrulle avalikus ruumis (spordi- ja mänguväljakud, kauplused jne).
 
Politsei- ja Piirivalveameti andmetel on Lääne-Harju vallas kokku 61 inimest, kes on andnud allkirja, et on kaks nädalat kodus karantiinis (Paldiski linnas 22, endise Keila valla piirkonnas 24, Vasalemma piirkonnas 10 ning Padise piirkonnas 7). NB! Tegemist ei ole teadaolevalt viirusekandjatega, vaid inimestega, kes on viibinud riskipiirkonnas.
 
MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse teated
Anda Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse korraldatavatel liinidel kõigile ühistranspordi kasutajatele alates 20. märtsist 2020 kuni Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud eriolukorra lõppemiseni tasuta sõidu õigus. Peatada alates 20. märtsist kõik Harjumaa 30 päeva piletite ja 30 päeva sooduspiletite kehtivus kuni eriolukorra lõpetamiseni.
 
Operatiivse ohuteavitamise SMS-iga liitumine
Kutsume liituma hädaolukorrast teavitamise süsteemiga. Vallavalitsuse jaoks on kohalike inimeste, ettevõtete ja mittetulundusühingute turvalisus väga tähtsal kohal, mistõttu panustame omavalitsusena kogukonna ohutusse, ohtude ennetamisse ning võimalikust hädaolukorrast teavitamisse. Liitumiseks tuleb sisestada oma telefoninumber lvalla kodulehel lingil: https://laaneharju.ee/ohuteavitamise-susteem
 
Info seoses Paldiskis asuvate sadamatega
Kõik piiripunktid toimivad Terviseameti poolt pidevalt täiendatavate juhiste alusel. Paldiski sadamates jagatakse sõidukijuhtidele Terviseameti infomaterjale.
Merenduses kehtiva tavaprotseduuri kohaselt on laevadel kohustus esitada enne laeva sadamasse saabumist Elektroonilise mereinfosüsteemi kaudu laeva tervisedeklaratsioon, kus on kirjas ka võimalik nakkuskahtlus. Selle alusel toimub infovahetus Terviseametiga, kes võtab vastu otsused laeva sadamasse lubamise, karantiini, sanitaarkontrolli vajaduse jms kohta. Haiguskahtluse puhul viiakse laevas läbi põhjalik sanitaarkontroll ning rakendatakse kõik vajalikud abinõud viiruse leviku piiramiseks. Laevapere kaitse on kapteni südameasi ning iga meeskonnaliige väga väärtuslik. Kapten ei jäta kindlasti ühtegi abinõu rakendamata mitte ühegi nakkushaiguse puhul.
 
Laste arv valla lasteaedades
Laulasmaa lasteaed – 1 laps
Klooga lasteaed – 5 last
Lehola lasteaed – 3 last
Paldiski Naerulind – 4 last
Paldiski Sipsik – 0
Rummu LA – 0
Vasalemma LA – 0
Padise LA – 0 (valverühm ette teavitamisega)
Risti LA - 0 (valverühm ette teavitamisega)
Karjaküla lasteaed on kinni
 
Olulised kontaktandmed
Sotsiaalosakonna infotelefon 677 69 30 ja e-post sotsiaal@laaneharju.ee
Lääne-Harju valla kriisikomisjoni e-post kriis@laaneharju.ee