« Tagasi

Eriolukorra info ja teated seisuga 27.03 kell 12:00

Eestis koroonaviiruse diagnoosi saanud inimeste arv on 575, nendest Harjumaal 204. Kokku on Eestis tehtud 8121 testi. Paranenud on 11 inimest. Haiglaravil on hetkel 40 inimest.
 
Politsei- ja Piirivalveameti andmetel on Lääne-Harju vallas kokku 61 inimest, kes on andnud allkirja, et püsivad kaks nädalat kodus karantiinis. NB! Tegemist ei ole teadaolevalt viirusekandjatega, vaid inimestega, kes on viibinud riskipiirkonnas ja peavad viibima 14 päeva kodus karantiinis.
 
Vallavalitsuse teated
Vallavalitsus muutis varasemalt vastu võetud otsust sulgeda külastajatele Lääne-Harju Huvikeskus, Lääne-Harju Valla Raamatukogu, Lääne-Harju Spordikeskus ja Lääne-Harju Kultuurikeskus kuni 27. märtsini. Otsus jääb jõusse, kuid selle kehtivust pikendatakse ehk asutused jäävad suletuks kuni 01.05.2020.
 
Samamoodi on kuni 01.05.2020 peatatud tavapärane õppetöö Paldiski Muusikakoolis ja Vasalemma Kunstide Koolis.
 
Niisamuti muudeti ka Lääne-Harju Vallavalitsuse 14.03.2020 korraldust nr 218 „Lääne-Harju vallavalitsuse hallatavate koolieelsete lasteasutuste töö korraldamine". Lasteaedade töö on ümber korraldatud kuni 01.05.2020. Iga neljateistkümne päeva järel, alates korralduse jõustumisest, hinnatakse olukorda ja tehakse vajadusel töökorralduses muudatused. Lasteaia osalustasu eriolukorra ajal on päevapõhise arvestusega.
 
Valla lasteaedade töö
Paldiskis asuv lasteaed Naerulind on valmisolekus tagada ööpäevaringe lastehoid nendele lastele, kelle vanemad on seoses eriolukorraga tööl (kiirabi- ja politseitöötajad jt).
 
Lasteaedades on lapsi kohal järgnevalt: Klooga lasteaed – 5 last, Lehola lasteaed – 3 last, Paldiski Naerulind – 3 last, Paldiski Sipsik – 1 laps, Rummu lasteaed – 0, Vasalemma lasteaed – 0, Padise lasteaed – 0 (valverühm ette teavitamisega), Risti lasteaed – 0 (valverühm etteteavitamisega),  Laulasmaa lasteaed – 0. Karjaküla lasteaed on kinni.
                
Kaubanduskeskuste sulgemisest
Alates tänasest vabariigis jõustunud kaubanduskeskuste sulgemine ei puuduta Lääne-Harju vallas asuvaid kauplusi (Coop, Meie pood, Maxima, Paldiski Kaubamaja, Comarket) ning nendes asuvaid poode. Kõik eeltoodud kauplused on avatud ka edaspidi. Samuti jätkab tööd Rõõmu Kaubamaja. 
 
Vabariigi Valitsuse täiendavad piirangud
Hädaolukorra seaduse § 31 lõike 3 alusel kehtestada liikumisvabaduse piirang: 
1) isikutele, kellel on diagnoositud COVID-19 haigust põhjustav koroonaviirus, ja
2) nendega koos elavatele või samas elukohas püsivalt viibivatele isikutele
 
Liikumisvabaduse piirangut tuleb kohaldada kuni tervenemiseni. Nimetatud isikutel on keelatud lahkuda alates koroonaviiruse diagnoosimisest oma elukohast või püsivast viibimiskohast.
 
Olulised kontaktid
Sotsiaalosakonna infotelefon 677 6930 ja e-post sotsiaal@laaneharju.ee
Lääne-Harju valla kriisikomisjoni e-post kriis@laaneharju.ee
Vabariigi Valitsuse eriolukorra koduleht www.kriis.ee
 
Küsimuste korral pöörduge terviseameti poole e-posti teel: kesk@terviseamet.ee
Kriisiinfotelefonilt 1247 saad käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24 h, tasuta).
Tervist puudutavate küsimuste korral helistaga perearsti nõuandetelefonile 1220 
Hingamisraskuse või õhupuuduse korral tuleb helistada hädaabinumbrile 112.