« Tagasi

Eesti mereala planeeringu eelnõu arutelud 17.08 –19.08

Rahandusministeerium teavitab, et Eesti mereala planeeringu eelnõu (põhilahenduse) ja mõjude hindamise, sh keskkonnamõju strateegilise hindamise, aruande eelnõu avalikud arutelud toimuvad Harjumaal, Saaremaal, Virumaal ning täiendava võimalusena veebi vahendusel 17. augustist kuni 19. augustini.
Planeeringu eelnõu (põhilahenduse) ja mõjude hindamise, sh keskkonnamõju strateegilise hindamise, aruande eelnõu II avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud toimuvad: 
• 17.08 algusega kl 16.00 Harjumaa Proto avastustehases (Peetri 10, Noblessner, Tallinn). Palume oma osalemine registreerida siin.
• 18.08 algusega kl 16.00 Saaremaa Kuressaare Kultuurivara saalis (Tallinna 6, Kuressaare, Saaremaa). Palume oma osalemine registreerida siin
• 19.08 algusega kl 15.00 Lääne- ja Ida-Virumaa Saka mõisa Meretornis (Saka, Toila vald). Palume oma osalemine registreerida siin.
Lisaks kohapealsetele aruteludele on võimalik aruteludest osa saada täiendavalt ka veebi vahendusel. Veebis osalemiseks avalikustatakse ülekandelink konkreetse arutelu toimumispäeva hommikul mereportaali avalehel ja rahandusministeeriumi kodulehel.
 
Avalikel aruteludel tutvustatakse planeeringulahendust ja sellega kaasnevaid mõjusid ning käsitletakse avalikul väljapanekul esitatud arvamusi ja antakse neile vastuseid. Ootame kõiki planeeringu materjalidega tutvuma ja aktiivselt aruteludel osalema. 
 
Lähtuvalt asjaoludest, et Eesti mereala planeeringule esitati palju täpsustusettepanekuid ja eriolukorra tõttu tekkis avalikustamise perioodi ajaline nihe, oleme avalikul väljapanekul esitatud ettepanekutest lähtuvalt planeeringut enne avalikke arutelusid mõnevõrra täpsustanud. See tagab, et huvigruppidel on võimalus enne avalikke arutelusid täpsustustega tutvuda ja arutelud on tulemuslikumad. Planeeringu ja mõjude hindamise täiendatud materjalid (seletuskiri, mõjude hindamise aruanne, kaardirakendus ja avalikul väljapanekul esitatud ettepanekute tabel) on leitavad mereala portaalist