« Tagasi

Algatatud on detailplaneering Laulasmaa külas Laululinnu ja Metsalinnu kinnistutel.

Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 22.06.2020 korraldusega nr 612 detailplaneeringu Laululinnu (katastritunnus 29501:007:1074) ja Metsalinnu (katastritunnus 29501:007:1073) maatulundusmaa kinnistutel.

Planeeritavad kinnistud asuvad Lääne-Harju vallas Laulasmaa külas Laulasmaa - Lohusalu tee (teeregistri nr 11395) ja Rahuranna tee (katastritunnus 29501:001:0593) vahelisel alal. Omanike soov on muuta maa sihtotstarve elamumaaks ja määrata ehitustingimused üksikelamute ja rajatiste ehitamiseks.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad siit