« Tagasi

Algatati detailplaneering Meremõisa külas Kungla mets 2 kinnistul

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab, et Lääne-Harju Vallavolikogu on algatanud 27.10.2020 otsusega nr 74 detailplaneeringu Lääne-Harju vallas Meremõisa külas Kungla mets 2 katastriüksusel (katastritunnus 29501:007:0314) ja lähialal ning jätnud algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise. Algatatud detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda siin