« Tagasi

Algatati detailplaneering Kersalu külas Kleemeti 1 mets kinnistul

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab, et Lääne-Harju Vallavolikogu on algatanud 27.10.2020 otsusega nr 75 detailplaneeringu Lääne-Harju vallas Kersalu külas Kleemeti mets 1 katastriüksusel (katastritunnus 29501:009:0017) ning jätnud algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.
Planeeringu dokumentidega on võimalik tutvuda siin