« Tagasi

Alates 17. märtsist rakendub riigipiiril ajutine piirikontroll ning sisenemise piirang välisriikide kodanikele

Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks otsustas Vabariigi Valitsus ajutiselt piirata Schengeni sise- ja välispiiri ületamist ning taastada piirikontroll alates 17. märtsist.
Eestisse pääsevad edaspidi vaid Eesti kodanikud ja Eesti elamisluba või elamisõigust omavad Eesti elanikud, sh nn halli passi omanikud. Samuti need välisriigi kodanikud ning need välismaalased, kelle pereliige elab Eestis.
Riiki pääseb rahvusvahelist kaubavedu (sh toidu- ja meditsiinikaupade vedu) teostav transport. Lisaks ka elutähtsat teenust osutavad inimesed, näiteks kütusetarnijad.
Eesti riiki tohivad transiitkoridorina läbida välismaalased, et jõuda oma koduriiki, juhul kui neil ei ole COVID-19 haigusnähte.
Piirikontrolli puhul kontrollitakse reisidokumente ja kontrollitakse haigusnähtude esinemist.
17. märtsist peavad kõik Eestisse sisenejad jääma kaheks nädalaks isolatsiooni. Teistesse riikidesse reisides tuleb arvestada võimalusega sattuda seal karantiini.
Riigipiiri ületamise ajutine piirang kehtib kuni selle piirangu muutmiseni ning selle vajalikkust hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala järel.
Kui Eesti elanikel tekib reisilt koju pöördumisega probleeme, siis palume helistada konsulaarabi ööpäevaringsel hädaabitelefonil +372 5301 9999.