Merenuka küla moodustamine

 

Lääne-Harju Vallavolikogu 24. juuli 2018 otsusega nr 99 "Asustusjaotuse muutmise algatamine"  algatati  Harju maakonna Lääne-Harju valla Keila-Joa aleviku lahkmejoone muutmine Merenuka küla moodustamiseks. 

Lääne-Harju vallavalitsus avalikustab asustusjaotuse muutmise taotlemise eelnõu, koos seletuskirja, lahkmejoonte muutmise ettepaneku ja lahkmejoonte kirjeldusega valla kodulehel. Kõigil asjaomasel territooriumiosal elavatel alalistel elanikel või kinnisasja omanikel on õigus esitada eelnõu kohta ettepanekuid, arvamusi ja proteste kuni 31.12.2018 aadressil info@laaneharju.ee

 

Eelnõu

Lahkmejoone muutmise ettepanek

Lahkmejoonte kirjeldus

Seletuskiri