Leader-meetme abil valmis Paldiskisse Skatepark ja Pumptrack

Lääne-Harju vallas Paldiskis avati 2021. aastal PRIA rahastatava Leader-toetuse abil uus laste elamus- ja mänguväljak, Skatepark ja Pumptrack. 
Lääne-Harju Koostöökogu otsustas toetada Lääne-Harju vallavalitsuse projekti "Multifunktsionaalne mänguväljak Paldiskis".
Projekti raames rajati Lääne-Harju valda Paldiskisse multifunktsionaalne mänguväljak, mis muudab Paldiski elukeskkonda atraktiivsemaks ning on loonud noortele uue aktiivse vabaaja veetmise võimaluse.
Projekti maksumus oli 118921,20 EUR millest 51120 EUR on LEADER toetus ning 67801,20 EUR oli valla omaosalus, mida aitasid katta vallas tegutsevad sotsiaalselt vastutustundlikud ettevõtted.
 

 

Leader-meetme abil said Lääne-Harju vald ja Saue vald uued turismiinfokaardid

Lääne-Harju ja Saue vallas valmisid 2020. aastal PRIA rahastatava Leader-toetuse abil uued turismiinfostendid. 
Lääne-Harju Koostöökogu otsustas toetada Lääne-Harju vallavalitsuse ja Saue Vallavalitsuse ühisprojekti "Turismiinfokaardid Lääne-Harju ja Saue vallas".
Projekti raames paigaldati Lääne-Harju ja Saue valda kokku 28 turismiinfokaarti, mis kajastavad piirkonna vaatamisväärsusi ja külastusvõimalusi. Projekti tulemusel on kõikides piirkonna olulisemates asukohtades olemas ühtsed turismiinfokaardid, mis tutvustavad piirkonda ja siinseid võimalusi. 
Projekti maksumus oli 54 568 EUR, millest 49 111,20 on LEADER toetus ning 5456,80 EUR oli valdade omaosalus.
 

 

Leader-meetme abil valmisid mänguväljakud Kloogal ja Keila-Joal

 
Klooga ja Keila-Joa alevikus valmisid 2019. a aprillis PRIA rahastatava Leader-toetuse abil laste mänguväljakud. 
11.06.2018 otsustas Lääne-Harju Koostöökogu toetada vallavalitsuse projekti "Mänguväljakute rajamine Klooga ja Keila-Joa puhkealale".
Klooga mänguväljak asub Aedlinna tee 7 asuval puhkealal, kus männimetsaga kaetud alal on elemendid väikelastele – vedru- ja beebikiiged, liumägi, roniala. Suurematele lastele on roniala puude vahel.
Keila-Joa mängulinnak 5–12-aastastele lastele valmis detailplaneeringuga määratud alal asukohaga Pargi allee 2. 
Projekti maksumus oli 31 025,16 EUR, millest Leader-toetus moodustas 27865,40 eurot.
 
Laste mänguväljak Keila-Joal
 
Laste mänguväljak Kloogal
 

EU51452 projekt "Keila-Lehola kergliiklustee rajamine" 

Euroopa liidu struktuuritoetuse meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" investeeringute toetusprogrammi „Keskuste ja tagamaa vaheliste ühenduste, sealhulgas ühistranspordi ning jalg- ja jalgrattatee arendamine" vahendite toel rajati 2018. a Keila-Lehola kergliiklustee.
 
Projekti kogumaksumus oli 699 755,60 eurot, millest toetuse saaja omafinantseering minimaalselt 104 963,34 eurot ja toetus maksimaalselt 594 792,26 eurot.
 

Projektiga „Keila-Lehola kergliiklustee rajamine" rajati Keila-Haapsalu riigimaantee nr 17 äärde Lehola küla ja Keila linna ühendav kergliiklustee.  

Projekti eesmärk oli Keila-Lehola piirkonna elukeskkonna parandamine ja parema ligipääsu tagamine töökohtadele ning avalikele teenustele piirkonnas läbi keskus-tagamaa vahel ühendusvõimaluste arendamise. Projekti tulemusena valminud Keila-Lehola kergliiklustee on 4075 meetrit pikk.

 

 

 

Karjaküla ja Lehola välijõuväljakud

 

2017. a sügisel avati Lääne-Harju Koostöökogu Leader-meeteme 2.2 rahastusel välised jõuväljakud Karjakülas ja Leholas. Projekti "Karjaküla ja Lehola puhkealadele spordivahendite rajamine" toetust taotles Keila vallavalitsus. Jõuväljakud on avalikus kasutuses. Tulge julgelt proovima!

 

Jõuväljak Karjakülas

 

Jõuväljak Leholas