Lääne-Harju Vallavalitsus teatab, et on algatanud 13.06.2019 korraldusega nr 374 detailplaneeringu Valkse külas Aru talu (katastritunnus 29501:007:1458) elamumaa kinnistul.

Teade detailplaneeringu algatamisest Valkse külas Aru talu elamumaa kinnistul

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab, et on algatanud 13.06.2019 korraldusega nr 374 detailplaneeringu Valkse külas Aru talu (katastritunnus 29501:007:1458) elamumaa kinnistul.

Lääne-Harju Vallavolikogu I koosseisu 23. istung toimub teisipäeval, 25. juunil 2019 kell 17.00 Paldiskis, vallamajas PÄEVAKORD: 1. Lääne-Harju valla 2018.a....

Järgmine volikogu istung toimub 25. juunil kell 17.00 Paldiskis

Lääne-Harju Vallavolikogu I koosseisu 23. istung toimub teisipäeval, 25. juunil 2019 kell 17.00 Paldiskis, vallamajas PÄEVAKORD: 1. Lääne-Harju valla 2018.a....

Kohaliku omavalitsuse asutustele pakutavate teenuste või tarnitavate kaupade eest saab alates 1. juulist arveid esitada ainult e-arvena. E-arve on müügi- või raamatupidamisprogrammi kaudu...

Alates 1. juulist saab vallavalitsusele ja valla asutusele esitada ainult e-arveid

Kohaliku omavalitsuse asutustele pakutavate teenuste või tarnitavate kaupade eest saab alates 1. juulist arveid esitada ainult e-arvena. E-arve on müügi- või raamatupidamisprogrammi kaudu...

Rummu lasteaed Lepatriinu otsib oma meeskonda: - haridustehnoloogi (0,5 kohta) - majandusjuhatajat (0,5 kohta) - muusikaõpetajat (0,5 kohta) eesti keele kui teise keele õpetajat...

Rummu lasteaia tööpakkumised

Rummu lasteaed Lepatriinu otsib oma meeskonda: - haridustehnoloogi (0,5 kohta) - majandusjuhatajat (0,5 kohta) - muusikaõpetajat (0,5 kohta) eesti keele kui teise keele õpetajat...

Tööülesanded igapäevase regulaarse keskkonnajärelevalve teostamine valla heakorra-, jäätmekäitluse ja reoveekäitluse valdkondades igapäevase regulaarse riikliku järelevalve...

Lääne-Harju Vallavalitsus otsib oma kollektiivi järelevalvespetsialisti

Tööülesanded igapäevase regulaarse keskkonnajärelevalve teostamine valla heakorra-, jäätmekäitluse ja reoveekäitluse valdkondades igapäevase regulaarse riikliku järelevalve...

SA Erametsakeskus teatel tasub metsaomanikel metsa uuendamise toetust küsida metsaühistu kaudu, sest nii on toetuse määrad kuni kaks korda kõrgemad. Taotlemise soovist peaks metsaühistut...

Erametsakeskus ootab metsaomanike toetustaotlusi metsaühistu kaudu

SA Erametsakeskus teatel tasub metsaomanikel metsa uuendamise toetust küsida metsaühistu kaudu, sest nii on toetuse määrad kuni kaks korda kõrgemad. Taotlemise soovist peaks metsaühistut...

Alates 1. juulist 2019 muutub Eestis surma registreerimise kord – tervishoiuteenuse osutaja ehk arst vormistab surmateatise paberdokumendi asemel elektroonselt, edastab surma kohta info...

1. juulist muutub riigis surmade registreerimise kord

Alates 1. juulist 2019 muutub Eestis surma registreerimise kord – tervishoiuteenuse osutaja ehk arst vormistab surmateatise paberdokumendi asemel elektroonselt, edastab surma kohta info...

  Paldiski Vene Põhikool võtab  uuest õppeaastast tööle: sotsiaalpedagoogi (1,0 ametikohta) eripedagoogi (1,0 ametikohta - tunnid I ja II kooliastmes) ...

Paldiski Vene Põhikool pakub tööd

  Paldiski Vene Põhikool võtab  uuest õppeaastast tööle: sotsiaalpedagoogi (1,0 ametikohta) eripedagoogi (1,0 ametikohta - tunnid I ja II kooliastmes) ...

Aastakümneid rahvale ligipääsmatud väikesaared Suur- ja Väike-Pakri on vaid lühikese laevasõidu kaugusel. Suvehooaja nädalavahetustel kurseerib Paldiski Lõunasadama ja Väike-Pakri saare vahel...

Pakri saartele pääseb suvel Paldiskist regulaarliiniga

Aastakümneid rahvale ligipääsmatud väikesaared Suur- ja Väike-Pakri on vaid lühikese laevasõidu kaugusel. Suvehooaja nädalavahetustel kurseerib Paldiski Lõunasadama ja Väike-Pakri saare vahel...

Paldiski Spordikeskus on suletud 22. juunist kuni 30. augustini.  Ilusat suve!

Paldiski Spordikeskus on suletud 22. juunist kuni 30. augustini

Paldiski Spordikeskus on suletud 22. juunist kuni 30. augustini.  Ilusat suve!

Naiste tugikeskused pakuvad abi ja toetust naistevastase vägivalla ohvriks langenud naistele ja nende lastele. Pakutavad teenused on: juhtumipõhine, psühholoogiline ja juriidiline nõustamine,...

Tallinna Naiste Tugikeskusest saab abivajaja tuge

Naiste tugikeskused pakuvad abi ja toetust naistevastase vägivalla ohvriks langenud naistele ja nende lastele. Pakutavad teenused on: juhtumipõhine, psühholoogiline ja juriidiline nõustamine,...

Tööülesanded: Abivajajate informeerimine ja nõustamine lastekaitse- ja sotsiaalvaldkonna alastes küsimustes; Sotsiaalteenuste ja –toetuste andmeregistrisse (STAR) andmete...

Lääne-Harju Vallavalitsus otsib lastekaitsespetsialisti

Tööülesanded: Abivajajate informeerimine ja nõustamine lastekaitse- ja sotsiaalvaldkonna alastes küsimustes; Sotsiaalteenuste ja –toetuste andmeregistrisse (STAR) andmete...

Tööülesanded: Hooldustöötaja ülesandeks on koduteenuse osutamine, millega tagatakse isiku toimetulek temale harjumispärases keskkonnas (kodus) ning vähendatakse tööealise isiku...

Lääne-Harju Vallavalitsus võtab tööle hooldustöötaja (Vasalemma piirkonda)

Tööülesanded: Hooldustöötaja ülesandeks on koduteenuse osutamine, millega tagatakse isiku toimetulek temale harjumispärases keskkonnas (kodus) ning vähendatakse tööealise isiku...

Kõigil huvilistel on võimalik kaasa lüüa Lääne-Harju valla arengukava täiendamisel. Valdkondlikud arutelud töögruppides toimuvad 10.-12. juunil Paldiskis järgmiselt: 07.06 kell 9.30 Turism...

Huvilised on oodatud osalema valla arengukava 2019-2030 täiendamisel

Kõigil huvilistel on võimalik kaasa lüüa Lääne-Harju valla arengukava täiendamisel. Valdkondlikud arutelud töögruppides toimuvad 10.-12. juunil Paldiskis järgmiselt: 07.06 kell 9.30 Turism...

Lääne-Harju Vallavolikogu I koosseisu 22. istung toimub neljapäeval, 6. juunil 2019 kell 18.00 Klooga koolimajas 1. Lääne-Harju Vallavolikogu 12.12.2017 otsuse nr 32 "Vallavolikogu...

Lääne-Harju Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 6. juunil 2019 kell 18.00 Klooga koolimajas

Lääne-Harju Vallavolikogu I koosseisu 22. istung toimub neljapäeval, 6. juunil 2019 kell 18.00 Klooga koolimajas 1. Lääne-Harju Vallavolikogu 12.12.2017 otsuse nr 32 "Vallavolikogu...

1997. aastal rajati Paldiskisse, endise tuumaallveelaevnike õppekeskuse peahoonesse radioaktiivsete jäätmete vahehoidla, et käitusest kõrvaldada kunagise tuumaobjekti puhastamisel tekkinud ning...

Riik kavandab Paldiskis asuva radioaktiivsete jäätmete vahelao asemele lõplikku ohutut ladustuspaika

1997. aastal rajati Paldiskisse, endise tuumaallveelaevnike õppekeskuse peahoonesse radioaktiivsete jäätmete vahehoidla, et käitusest kõrvaldada kunagise tuumaobjekti puhastamisel tekkinud ning...

Pühapäeval, 2. juunil kell 15. 00 avatakse Amandus Adamsoni Muuseumis kunstnik Tamar Paali näitus „Unistus suureks kasvamisest", kus kunstnik kutsub kaasa mõtlema suureks kasvamise unistusele....

Tamar Paali näitus Amandus Adamsoni Ateljeemuuseumis

Pühapäeval, 2. juunil kell 15. 00 avatakse Amandus Adamsoni Muuseumis kunstnik Tamar Paali näitus „Unistus suureks kasvamisest", kus kunstnik kutsub kaasa mõtlema suureks kasvamise unistusele....