« Tagasi

Paldiski PHAJ ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise aruande avalik arutelu

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Paldiski pump-hüdroakumulatsioonijaama ehitusprojekti  keskkonnamõju hindamise (KMH) avaliku väljapaneku ja aruande avalikust väljapanekust.
Keskkonnamõju hindamine viiakse läbi Paldiski pump-hüdroakumulatsioonijaama (PHAJ) ehitusprojekti koostamise käigus ning KMH raames keskendutakse eelkõige PHAJ maa-aluse osa projektlahenduse, ehitustehnoloogia ning käitamisrežiimi mõju hindamisele. Kavandatava tegevuse eesmärk on installeeritud nimivõimsusega 500 MW PHAJ rajamine Paldiski linna alale, et tagada mittejuhitavate energiaallikate poolt toodetava elektrienergia suuremahuline salvestamine.  Kavandatava tegevuse lahenduseks on valitud variant, kus veevõtukoht asub tehissaarel ning maa-alused veereservuaarid ja nendega seotud maapealsed konstruktsioonid asuvad Paldiski linnas kinnistutel Ida tänav 2 ja Lõuna tänav 5. 
KMH aruandega on võimalik eelnevalt tutvuda avaliku väljapaneku jooksul 30.11.2021 - 30.12.2021. KMH aruande dokumendid on elektrooniliselt kättesaadavad TTJA kodulehel: www.ttja.ee – Tarbija õigused – Avalikud teated – Keskkonnamõju hindamisega seotud teated või paberkandjal TTJA kontoris aadressil Endla tn 10, Tallinn. KMH aruande kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi on võimalik esitada TTJA-le kirjalikult kuni 30. detsembrini 2021 elektrooniliselt e-post aadressile info@ttja.ee või paberkandjal aadressile Endla 10a, Tallinn 10122.
KMH osapooled:
 
Otsustaja: TTJA (registrikood: 70003218, aadress: Endla 10a, 10122 Tallinn), kontaktisik: Liina Roosimägi, e-post liina.roosimagi@ttja.ee, tel 6672004.
Arendaja: Energiasalv Pakri OÜ (registrikood 14107173, aadress: Regati pst 1, 11911Tallinn), kontaktisik: Peep Siitam, e-post Peep@vool.ee.
KMH koostaja: Skepast&Puhkim OÜ (registrikood: 11255795, aadress: Laki põik 2, 12919 Tallinn), kontaktisik: Jüri Hion, e-post: jyri.hion@skpk.ee, tel 5120924.
Seoses COVID-19 levikuga riigis toimub KMH aruande avalik arutelu 05.01.2022 Microsoft Teams keskkonnas algusega kell 16.00.  Palume arutelule eelregistreeruda edastades e-kiri aadressile arutelu@ttja.ee või helistades telefoninumbrile 6672065 hiljemalt 03.01.2022. Isikul, kellel puudub arvuti ja interneti kasutamise võimalus, kuid soovib arutelul osaleda, palume teada anda hiljemalt 03.01.2022 otsustaja kontaktisikule, helistades telefoninumbrile 6672065, kes annab täpsemad juhised, kuidas on võimalik arutelul osaleda.