« Tagasi

Vasalemma alevikus Jaama tn 26 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Lääne-Harju vallavalitsus korraldab Vasalemma alevikus Jaama tn 26 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku ajavahemikul 16.08 – 23.08.2019. Dokumentidega on võimalik tutvuda Lääne-Harju valla kodulehel. Avalikustamisel oleva eelnõu kohta on võimalik esitada Lääne-Harju vallavalitsusele ettepanekuid ja avaldada arvamust kuni avaliku väljapaneku lõpuni e-posti aadressil info@laaneharju.ee.
Projekteerimistingimuste sisuks on kinnistule üksikelamu püstitamine. Kavandatav hoone sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda ning arvestab selle hoonestuslaadi. Vasalemma alevik on välja kujunenud omalaadse hoonestusega alevik, kus konkreetses piirkonnas asuvad peamiselt olemasolevad elukondlikud hooned. Kavandatava üksikelamu otstarve on kooskõlas Vasalemma valla üldplaneeringuga, mis näeb Jaama tn 26 kinnistu osas ette perspektiivse pereelamute ala juhtfunktsiooni. Eelnõuga on võimalik tutvuda siin.