« Tagasi

Valla rahvaarv seisuga 1. aprill 2019

Rahvastikuregistri andmetel elab Lääne-Harju vallas 1. aprilli seisuga 12 680 elanikku.
Märtsis oli vallas loomulik iive negatiivne, kuna registreeriti 9 lapse (sh. 4 poiss- ja 5 tütarlapse) sünd ning manalateele lahkus 15 vallaelanikku. Rändeiive oli seevastu positiivne. Valda saabus elama 64 uut elanikku ja kolis mujale 45. Seega suurenes valla elanike arv kuu jooksul 13 inimese võrra.
Valla elanike arv on positiivse rändeiibe toel pidevalt suurenenud alates möödunud aasta sügisest. Samas on kahetsusväärne, et alates 1. veebruarist kustutas siseministeerium rahvastikuregistrist ära need isikud, kellel oli registreeritud aadress omavalitsuse täpsusega ning seetõttu vähenes valla elanike arv rohkem kui 200 isiku võrra.