« Tagasi

Sõidusoodustused puudega isikutele Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse poolt korraldatavatel bussiliinidel

Alates 1. augustist lisanduvad bussisõidul soodustused puudega ja piiratud töövõimega isikutele. Maanteeameti peadirektori käskkirja alusel kehtestatakse 0-eurone piletihind Harjumaa, Läänemaa, Lääne-Virumaa ja Raplamaa avalikel maakonna- ja kaugbussiliinidel kõikidele keskmise ja raske puudega isikutele,  puuduva töövõimega isikutele, osalise töövõimega isikutele (töövõimetuspensionäridele) ja sügava puudega isiku saatjatele.

Tasuta sõiduõigust (0-eurone pilet) saab puudega isik tõendada pensionitunnistusega, puudega isiku kaardiga ning Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud tõendiga. Soodustust tõendav dokument kehtib koos isikut tõendava dokumendiga.

Puuduva töövõimega ja osalise töövõimega isikud tõendavad oma sõiduõigust töövõime kaardiga, mis kehtib samuti koos isikut tõendava dokumendiga.

Eelpool toodud soodustustele lisaks jäävad kehtima kõik varasemalt kehtestatud soodustused.

Kui reisija ei kasuta oma sõidusoodustust elektroonilisel sõidukaardil, vaid esitab tõendamiseks mõne muu eelpool mainitud tõendi, väljastab juht sõitjale printerist prinditud paber 0-pilet!

Vt lisa siit.