« Tagasi

Rahandusministeeriumi infokiri avaliku sektori üksustele ja tehingupartneritele

Alates 1. juulist saab avaliku sektori üksustele saata üksnes e-arveid vastavalt aasta alguses
Riigikogus heaks kiidetud raamatupidamise seaduse muudatusele.
Avaliku sektori üksustele peab esitama 1. juulist alates e-arve. Nimekirja avaliku sektori
üksustest xml- või xls-failina saab alla laadida siit
Kõik viidatud nimekirjas olevad asutused võtavad alates 2019. a 1. juulist residentidest
juriidilistelt isikutelt vastu ainult e-arveid. Märge, et nad võtavad vastu e-arveid, on lisatud
äriregistrisse.
Avaliku sektori üksustel palun oma partneritelt e-arvele täiendavaid välju mitte küsida.
Täiendavate väljade küsimine võib olla mõistlik, kui teenusepakkujal on nende täitmiseks
tehniline võimekus. Seadusest tulenevalt on e-arvel kohustuslikud väljad, mis tuleb täita.
Ülejäänud väljade täitmises tuleb omavahel kokku leppida.
Lisaks täpsustan, et avaliku sektori üksuse peamiseks e-arve vastuvõtu kanaliks on tema earvete
operaator. E-arve esitamise keskkonnas võivad tehingupartnerid omavahel kokku
leppida. E-kirjaga saadetud xml fail ei ole seadusest tulenevalt aktsepteeritav. E-arve peab
olema koostatud kas EL standardile või rahandusministri määruse alusel koostatud standardile
vastavas vormingus, operaatori teenuse kasutamine tagab e-arve õige vormingu ja selle
jõudmise e-arve peamise vastuvõtu punkti, mis on äriregistris avaldatud.
E-arve saatmise võimalused:
1. Juhul, kui müüja on täna juba e-arvete operaatori klient, tuleb e-arve edastada oma e-arvete
operaatorile, kelle kaudu jõuab see ostjani.
2. e-arvet on võimalik saata tasuta ostjale, kasutades riigi poolt loodud e-arveldaja
infosüsteemi (https://e-arveldaja.rik.ee/). Selleks on vaja avada e-arveldaja infosüsteemis
kasutaja konto ja sisestada konkreetne ostjale suunatud müügiarve sellesse infosüsteemi ostja
e-arvete operaatorile edastamiseks, E-arveldajat aitab kasutada E-arveldaja abiinfo
3. lisaks e-arveldajale saab e-arveid tasuta saata ka Fitek AS infosüsteemi kaudu
(https://www.arved.ee). Selleks on vaja avada sellel aadressil kasutajakonto ja sisestada
konkreetne ostjale suunatud müügiarve sellesse infosüsteemi ostja e-arvete operaatorile
edastamiseks.
E-arveldajat puudutavate küsimuste korral abistab teid Registrite ja Infosüsteemide Keskus:
rik.earveldaja@rik.ee.
E-arvetele ülemineku kohta annab selgitusi Rahandusministeerium, samuti Riigi Tugiteenuste
Keskus. E-arve standardi osas abistab teid ITL e-arve toimkond.
Palume jagage käesolevat infokirja enda lepingupartneritega. Juhul, kui teil on küsimusi või
tekib probleeme e-arvete kasutamisega, siis palun võtke ühendust Rahandusministeeriumi
peaspetsialisti Keir Pooliga, keir.pool@fin.ee.
 
Lugupidamisega
 
Martin Helme
rahandusminister