« Tagasi

Paldiski Huvikeskus pakub tööd noorsootöötajale Vasalemmas

Pakutav ametikoht: NOORSOOTÖÖTAJA 

Töö kirjeldus: 

Noorsootöötaja - Vasalemma noortetoas.

Noorsootöötaja töö sisuks on noorte ja noortegruppide tegevuse koordineerimine Lääne-Harju vallas. Noorsootöötaja toetab noore isiklikku arengut ja õppimist väljaspool kooli, perekonda ja tööd ning loob selle saavutamiseks sobilikud tingimused.

- planeerib ja viib läbi tööd avatud noortetoas, selgitab välja noortekeskuse külastajate huvid ja vajadused, vajadusel teostab noorte esmast nõustamist.

- planeerib ning viib läbi noortele mõeldud tegevusi (üritused, töötoad, ekskursioonid, huviringid, laagrid, töömalev jms);

Noorsootöötaja tegeleb noortele suunatud programmide, projektide planeerimise ja elluviimisega. Kaasab noori tegevuste korraldamisse ning soodustab noorte omavahelist koostööd.

- valmisolek projektide kirjutamiseks nii kohalikele-, riiklikele-, kui rahvusvahelistele programmidele.

Võtmetegevusteks on noorega usaldusliku suhte loomine ning hoidmine; noore omaalgatuse ja vastutuse arendamine ning nende rakendumist toetavate tingimuste loomine. Noorsootöötaja on eeskujuks noore väärtushinnangute kujunemisele.

 

Nõudmised kandidaadile:

* eelistatult kõrgharidus, selle omandamine või noorsootöötaja kutse olemasolu või noortega töötamise kogemus (soovitavalt noorsootöö-, hariduse- või sotsiaalvaldkonnas)

* noortega töötamise kogemus ja soov noori motiveerida

* valmisolek töötamiseks õhtustel aegadel ja vajadusel nädalavahetustel

* hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas 

* inglise keele oskus vähemalt suhtlustasemel

* kasuks tuleb vene keele oskus kõnes

* hea arvuti kasutamise oskus (teksti- ja tabeltöötlusprogrammid)

* väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus  

* koostööoskus, loovus ja algatusvõime, ajaplaneerimisoskus, loovmõtlemine ja hea kohanemisvõime.

 

Kasuks tuleb

- projekti kirjutamise ja juhtimise kogemus

- laagrikasvataja paberid

- isikliku sõiduauto kasutamise võimalus

 

Omalt poolt pakume:

* sõbralikku kollektiivi arenevas organisatsioonis

* kaasaegset töökeskkonda

* erialaseid täiendkoolitusi

* eneseteostuse võimalusi

* mitmekülgset tööd

* 42 päeva põhipuhkust

 

Kandideerimiseks ootame CV-d ja motivatsioonikirja aadressile viktoria.visbek@ph.laaneharju.ee, hiljemalt 17.detsember 2019.a.

Info  Viktoria Visbek, tel. +372 6741319

 

Tööle asumise aeg: 02.01.2020