« Tagasi

Lääne-Harju vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 27. märtsil kell 17.00 Harju-Risti kogudusemajas

Lääne-Harju vallavolikogu I koosseisu 20. istung toimub kolmapäeval, 27. märtsil  algusega kl 17.00 Harju-Risti kogudusemajas.
Päevakord:
1. Revisjonikomisjoni esimehe ja eseesimehe valimine. 
2. Rahvakohtunikukandidaatite valimine 
3. Esindajate nimetamine Lääne-Harju Valla Raamatukogu nõukogusse 
4. Paldiski Lasteaia Sipsik põhimäärus 
5. Vasalemma Lasteaia Sajajalgne põhimäärus
6. Isikliku kasutusõiguse seadmine (Elering AS)
7. Isikliku kasutusõiguse lepingu sõlmimine (Tammi)
8. Lääne-Harju Vallavolikogu 14.11.2017 otsuse nr 14 "Vallavanemale ja abivallavanematele töötasu ning vallavalitsuse liikmetele hüvitise määramine" muutmine
9. Nõusoleku andmine vee erikasutuseks (AS ALARA)
10. Kasutusvalduse seadmine (AS Lahevesi)
11. Paldiski Linnavolikogu 27. veebruari 2014.a otsuse nr 10 „Paldiski linn, Vana-Tallinna mnt 22 kinnistu detailplaneeringu osaline kehtestamine" muutmine
12. Mittetulundusühingus osaluse lõpetamine (MTÜ Jäätmehalduskeskus)
13. Osaühingu Padise Grupp osa võõrandamine 
14. Detailplaneeringu kehtestamine (Pallas 16 ja 18 piirkond)
15. Vallavara valitsemise kord I lugemine
16. Vasalemma kooli kinnistu mõttelise osa otsustuskorras rendile andmine
17. Tibula kinnistu mõttelise osa otsustuskorras rendile andmine
18. Osaühingu Karjaküla Sotsiaalkeskus osakapitali suurendamine ja põhikirja kinnitamine
19. Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis
20. Lääne-Harju valla 2019. aasta I lisaeelarve I lugemine
21. Lääne-Harju valla kaevetööde eeskirja I lugemine
 
Vallavolikogu eelnõud, seletuskirjad ja muud lisamaterjalid on leitavad valla dokumendiregistrist.