« Tagasi

Lääne-Harju Vallavalitsus teavitab detailplaneeringu algatamisest Valkse külas Väljaotsa ja Settebasseini kinnistutel ning lähialal

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab, et on algatanud 02.04.2019 korraldusega nr 172 detailplaneeringu Valkse külas Väljaotsa (katastritunnus 29501:001:0284) ja Settebasseini (29501:007:0554) kinnistutel ning lähialal.