« Tagasi

KIK toetab pikisilmi oodatud Laulasmaa piirkonna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni projekti

Pikisilmi on Laulasmaa piirkonna püsi- ja suveelanikud oodanud kaasaegsetele nõetele vastavat ühsveevärgi ja -kanalisatsioonisüteemi, mille rajamine ainult valla rahakoti toel ei ole võimalik. 
Lääne-Harju valla munitsipaalettevõte AS Lahevesi esitas sihtasutusele Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) kaks taotlust EL-i Ühtekuuluvusfondist toetuse saamiseks Laulasmaa ja Türisalu reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamisel. Projektitaotluste ettevalmistamiseks tegi vallavalitsus ja AS-i Lahevesi nõukogu ning juhatus suure töö ja pikalt kestnud pingutusi troonis edu. Mõlemad projektid said 15. aprillil KIK-ilt positiivse rahastusotsuse. 
Projekti „Laulasmaa reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine" kogumaksumus on 16 549 739,94 eurot, sealhulgas abikõlblike kulude maksumus 16 525 371,90 eurot. Toetuse saaja minimaalne omafinantseering on 2 478 805,78 eurot. Projekti tulemusel tagatakse Laulasmaa reoveekogumisala elanikele võimalus tarbida kvaliteedinõuetele vastavat joogivett ning reovee kokkukogumine ja puhastamine. Projekti abikõlblikkuse periood lõpeb 30.06.2021. 
Projekti „Türisalu ÜVK rajamine" kogumaksumus on 7 661 991,15 eurot, millest toetuse omafinantseering moodustab 1 149 298,67 eurot. Projekti tulemusel tagatakse Türisalu reoveekogumisala elanikele võimalus tarbida kvaliteedinõuetele vastavat joogivett ning reovee kokkukogumine ja puhastamine. Projekti abikõlblikkuse periood kestab kuni 31.12.2020.
Nimetatud kahe projektiga lahendatakse pikka aega Laulasmaa ja Türisalu piirkonna elanikele murekohaks olnud ühisveevärgi ja kanalisatsiooniprobleemid. Rajatakse ja renoveeritakse torustikku ning suurendatakse olemasoleva reoveepuhasti võimsust.
Lääne-Harju vallavolikogu esimees Külli Tammur kommenteeris saavutatut nii: "Olen üle 10 aasta töötanud Keskkonnaministeeriumis just Euroopa Liidu rahastamise valdkonnas ning selline koostöö- ja abivalmidus ministeeriumi ja rahastaja poolelt on erakordne. AS-i Lahevesi juhatus pühendus viimase poole aasta jooksul täielikult rahastuse saamisele, kõik ootamatused ja probleemid lahendati ja täna on tulemus käes - saime positiivse rahastusotsuse." 
Ehitustööde alustamiseks vajalikud hankedokumendid on juba ette valmistatud ja neile oodatakse KIK-i tagasisidet. Kui hanked lähevad plaanipäraselt, saab töödega algust teha suve keskpaigas. Tööjärje kohta jagatakse kogu projekti kestel kohalikele elanikele jooksvalt infot.