« Tagasi

Paldiski Huvikeskus pakub tööd noorsootöötajale Vasalemmas

 

Pakutav ametikoht: NOORSOOTÖÖTAJA 

Töö kirjeldus: 

Noorsootöötaja Vasalemma noortetoas.

Noorsootöötaja töö sisuks on noorte ja noortegruppide tegevuse koordineerimine Lääne-Harju vallas. Ülesanded:

- toetab noore isiklikku arengut ja õppimist väljaspool kooli;

- planeerib ja viib läbi tööd avatud noortetoas, selgitab välja noortekeskuse külastajate huvid ja vajadused, vajadusel teostab noorte esmast nõustamist;

- planeerib ning viib läbi noortele mõeldud tegevusi (üritused, töötoad, ekskursioonid, huviringid, laagrid, töömalev jms);

Noorsootöötaja tegeleb noortele suunatud programmide ja projektide planeerimise ning elluviimisega. Kaasab noori nende tegevuste korraldamisse ning soodustab noorte omavahelist koostööd.

Noorsootöötajalt oodatakse valmisolekut projektide kirjutamisel nii kohalikesse, riiklikesse kui rahvusvahelistesse programmidesse.

Võtmetegevusteks on noorega usaldusliku suhte loomine ning hoidmine; noore omaalgatuse ja vastutuse arendamine ning nende rakendumist toetavate tingimuste loomine. Noorsootöötaja on eeskujuks noore väärtushinnangute kujunemisele.

 

Nõudmised kandidaadile:

* eelistatult kõrgharidus, selle omandamine või noorsootöötaja kutse olemasolu

* noortega töötamise kogemus (soovitavalt noorsootöö, hariduse või sotsiaalvaldkonnas) ja soov noori motiveerida

* valmisolek töötamiseks õhtustel aegadel ja vajadusel nädalavahetustel

* hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas 

* inglise keele oskus vähemalt suhtlustasemel

* kasuks tuleb vene keele oskus kõnes

* hea arvutikasutamise oskus (teksti- ja tabeltöötlusprogrammid)

* väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus  

* koostööoskus, loovus ja algatusvõime, ajaplaneerimisoskus, loovmõtlemine ja hea kohanemisvõime.

 

Kasuks tuleb

- projektikirjutamise ja juhtimise kogemus

- laagrikasvataja paberid

- isikliku sõiduauto kasutamise võimalus

 

Omalt poolt pakume:

* sõbralikku kollektiivi arenevas organisatsioonis

* kaasaegset töökeskkonda

* erialaseid täiendkoolitusi

* eneseteostuse võimalusi

* mitmekülgset tööd

* 42 päeva põhipuhkust

 

Kandideerimiseks ootame CV-d ja motivatsioonikirja aadressile viktoria.visbek@ph.laaneharju.ee hiljemalt 02.01.2020.

Info:  Viktoria Visbek, tel. +372 6741319

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel