« Tagasi

Lääne-Harju vallas tekkis uus küla

2018. a juulis otsustas volikogu algatada kohalike elanike ettepaneku alusel Keila-Joa aleviku asustusjaotuse muutmise Merenuka küla moodustamiseks. Merenuka küla moodustamise eelnõu avalikustati ajavahemikul 07.12.2018–31.12.2018 Lääne-Harju valla koduleheküljel. Volikogu saatis uue küla asutamise taotluse lõpliku otsuse tegemiseks riigiametitele. 

9. aprillil saabus otsus Riigihalduse ministri 11. oktoobri 2017. a määruse nr 72 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine" muutmisest.
Harju maakonna Lääne-Harju valla Keila-Joa aleviku lahkmejooni muudetakse uue, Merenuka küla moodustamiseks. Uus küla lisatakse Lääne-Harju valla asustusüksuste nimistusse. Vallas on nüüd endise 45 küla asemel 46 küla.