« Tagasi

Eesti Kaitseväe ajateenijate väljaõpe Lääne-Harju valla territooriumil

1. juulil algas Kaitseväe ajateenijate uus väljaõppeperiood. Kaitsevägi teavitab elanikke valla territooriumil augustis toimuvatest logistikapataljoni väljaõppeüritustest. 
 
12. augustil kl 18-21 toimub sõduri baaskursuse lõpurännak 150 kaitseväelase osavõtul.  Marsruuti vt siit
Rännakul kasutatakse olemasolevatel teedel B-, C- ja D-kategooria sõidukeid.
Imitatsioonivahendeid kasutatakse Klooga harjutusvälja territooriumil ja katastriüksusel 58001:006:0043. Eramaa omaniku nõusolekul kasutatakse kattesuitsugranaate.
Kõik tekkinud jäätmed koristatakse.
 
22.08 kl 18 kuni 23.08 kl 7:00 toimub nooremallohvitseride baaskursuse lipurännak.
Marsruuti vt siit.
Rännakust võtab osa 50 kaitseväelast. Ranniku ääres liigutakse ainult jalgsi ning võimalusel mööda pinnasteed.
Kasutatakse B ja C kategooria sõidukeid. Imitatsioonivahenditena kasutatakse valgustusrakette (valge), paukmoone ja signaalmiine. Rännaku finišis süüdatakse lõke metallist tünnis ning tagatakse tule- ja keskkonnaohutus. Kõik tekkinud jäätmed koristatakse.
 
16.09 kl 09:00 kuni 19.09 kl 16:00 toimub nooremallohvitseride baaskursuse taktikaline väljaõpe.
Kasutatava ala skeemi vt siit
Osaleb 50 kaitseväelast. Kasutatakse imitatsioonivahendeid (paukpadrunid, suitsugranaadid, õppe-käsigranaadid, valgusraketid). 
Maastikul liigutakse ainult jalgsi. Masinatega sõidetakse ainult välja ehitatud teedel (pinnasteedel ei sõideta). 
 
Kaitsevägi vabandab ebamugavuste pärast ja loodab elanike mõistvale suhtumisele.