« Tagasi

Ämari koolihoone rekonstrueerimine tugikeskuseks

Ämari koolihoone rekonstrueerimine tugikeskuseks

Lääne-Harju vallavalitsuse 19.03.2019 korraldusega nr 138 otsustati anda projekteerimistingimused Ämari alevikus Lennu tn 18 kinnistul ((katastritunnus 86801:001:0743) endise koolihoone rekonstrueerimiseks tugikeskuseks. Tugikeskusesse kavandatakse mitu funktsiooni – ruumid kogukonnaorganisatsioonidele, eakate päevahoid ning eluruumid vähekindlustatud inimestele, samuti nähakse ette ruum sotsiaaltöötaja vastuvõtuks. Keskuses hakkab töötama administrator.
Hoone päevakeskuse osas projekteeritakse ruumid eakatele ja puuetega inimeste päevahoiuteenuse osutamiseks ning kogukonnamaja osas projekteeritakse lisaks olemasolevale spordisaalile ruumid kogukonnale huvitegevuste läbiviimiseks sellise arvestusega, et neid oleks võimalik välja rentida ja laialdasemalt kasutada üritusteks sh näiteks Ämari lennubaasil.
Korraldusega projekteerimistingimuste andmise kohta saab tutvuda siin