« Tagasi

Vallavalitsuse nädalainfo 06.03.-11.03.2023

Vallavalitsus

Esmaspäev, 6. märts

09.00 Strateegiakeskuse nõupidamine

09.15 Töökoosolek

10.00 Koguneb valla valimiskomisjon

11.00 Vallavanem Jaanus Saat, abivallavanem Erki Ruben ja õigusnõunik Eha Kõiv kohtuvad Eleringi esindajatega.

11.00 Vallavanema nõunik Marju Piirimägi kohtub piirkonnapolitseiniku Priit Tammini ning Keila ja Paldiski päästekomandode pealiku Ragnar Neudorfiga.

13.00 Haldusosakonna juhataja Ahto Pärnamets, nõunik Elmar Luha ning keskkonna- ja ehitusosakonna juhataja Kerli Lambing osalevad rohehangete töörühmas koos Saku ja Tori valla esindajatega.

13.00 Abivallavanem Erki Ruben osaleb koos haridus-, kultuuri- ja noorsootöö osakonna ametnikega töökoosolekul, mille teemaks on moodulite hankimine Klooga ja Laulasmaa lasteaedadele.

14.00 Eesti keelele ülemineku töörühma koosolek

15.00 Vallavalitsuse Rohelise Kontori töörühma koosolek

15.00-16.00 Sotsiaaltööspetsialistide töökoosolek

16.00-16.30 Hoolekandekomisjon

 

Teisipäev, 7. märts

10.00 Vallavalitsuse istung

10.00-16.00 Vallavanem Jaanus Saat osaleb regionaalsete kriisikomisjonide ühisseminaril.

10.15 Huviallasutuste ja haridusosakonna töökoosolek

10.30 Keskkonna- ja ehitusosakonna juhataja Kerli Lambing osaleb CCRI veebikohtumisel „Circular Resource Management".

14.30-16.00 Sotsiaalosakonna juhataja Anneli Sert ning juhataja asetäitja Triin Vanem osalevad koos Keila linna ja Saku vallaga kohtumisel SOM esindajaga teemal „Euroopa Liidu toiduabi jagamise uus korraldus".

15.00 Strateegiajuht Kadri Kurm osaleb Lääne-Harju Koostöökogu strateegia koostamise lõpuseminaril ja  üldkoosolekul.

16.00 Laulasmaa Kooli töögrupi koosolek. Osalevad töögrupi liikmed.

 

Kolmapäev, 8. märts

09.00  Koolijuhtide ja haridusosakonna veebikoosolek

10.00 Rohevalla nõupidamine

10.00-11.00 Sotsiaalosakonna juhataja Anneli Sert ja laste heaolu spetsialist Ingrid Sogenbits kohtuvad SIM esindajaga teemal „Eakatevastane vägivald".

15.00 Vallavanem Jaanus Saat on kutsutud Paldiski Pensionäride Ühenduse naistepäeva üritusele.

 

Neljapäev, 9. märts

08.00-13.00 Vallavanem Jaanus Saat on kutsutud õpetaja abi töövarjuks Padise lasteaeda.

11.00-13.00 Sotsiaalosakonna juhataja Anneli Sert osaleb vabatahtlike seltsiliste tegevusmudeli fookusgrupi arutelul Saue Päevakeskuses.

13.00 Keskkonna- ja ehitusosakonna juhataja Kerli Lambing ja nõunik Marika Ilves kohtuvad AS Eesti Keskkonnateenuste esindajatega ja tutvuvad ka EKT Ecobio biogaasitehase tööga.

16.00 Kommunikatsioonijuht Kadri Kauksi osaleb Eesti Kalandusühingu koosolekul.

16.30-18.00 Sotsiaalosakonna juhataja asetäitja Triin Vanem osaleb nõustamiskeskuse  MTÜ Toetus sünnipäeval.

09.03-10.03.2023 Laste heaolu spetsialist Ingrid Sogenbits osaleb täiendusõppe kursusel "Leinava pere hingehoidlik toetamine".

 

Arendusnõunik Käti Teär-Riisaar viibib 06.03-12.03.2023 Walesis projekti „Dark Sky International – Follow the Stars" - teaduse, toidu ja turismi arendamise õppereisil.

 

Puhkused:

Laste ja perede talituse juht Lada Raja on puhkusel 06.03-17.03.2023, asendab sotsiaalosakonna juhataja Anneli Sert.

Sotsiaaltöö peaspetsialist Anne-Ly Padrik viibib puhkusel kuni 17.03.2023, asendab sotsiaalosakonna juhata asetäitja Triin Vanem.

 

Muu info: 

Vallavolikogu otsusega muudeti sotsiaalosakonna struktuuris oleva lastekaitsetalituse nimetust. Kuna lastekaitsespetsialisti esmane roll on tagada lapse huvide kaitse, olla vanemlust toetav ning arendav tugi, lisaks toetada vanemate sisemist motivatsiooni ning neid juhendada ja nõustada, siis seni kehtinud ametinimetus sellele tegevusele kaasa ei rääkinud ning pigem tekitas hirmu. Seetõttu võeti kasutusele uus ametinimetus "laste heaolu spetsialist'', mis hakkas kehtima 1. märtsist. Kuna muutus ametikoha nimetus, siis muudeti sellega koos ka talituse nimetust. Seega kasutatakse edaspidi senise lastekaitsetalituse asemel nimetust ''laste ja perede talitus''.

 

Allasutused

Lääne-Harju Kultuurikeskuse Klooga maja

Reede, 10. märts

10.00 Mänguhommik koolieelikutele koos vanemaga

 

Lääne-Harju Kultuurikeskuse Padise rahvamaja

Laupäev, 11.märts

18.00 Naistepäevapidu. Esinevad kultuurikeskuse kollektiivid ja tantsuks mängib ansambel Vanaviisi.