« Tagasi

Oluline info võimaliku elektrikatkestuse puhul! / Важная информация на случай возможного отключения электроэнергии!

EST:

Eile tegi peaminister Kaja Kallas riigitelevisioonis pöördumise julgeolekuteemadel. Ühe olulise asjana tõi peaminister välja selle, et peame olema valmis ka selleks, et Venemaa võib oma elektrisüsteemist lahti ühendada Eesti, Läti ja Leedu. Kuigi Eesti on erakorraliseks desünkroniseerimiseks Venemaa elektrisüsteemist valmistunud juba aastaid, võib siiski tekkida ajutisi probleeme elektrivarustusega. Millal ja kas see üldse tuleb, seda ei tea, kuid arvestades, et ees on sügis ja talv, siis on tark olla võimalikeks elektrikatkestusteks valmis kõigil – nii riigiasutustel, ettevõtetel kui igal inimesel.

Seepärast tuletame meelde, mida teha elektrikatkestuse ohu ja reaalse katkestuse korral.

Kuidas elektrikatkestuseks valmis olla?

 • Tee selgeks, millised on elektrikatkestuste mõjud sinu kodus, ning mõtle läbi alternatiivsed lahendused.

 • Kui sa sõltud keskselt korraldatud teenustest (keskküte, maagaas, ühisveevärk ja -kanalisatsioon jmt), uuri teenusepakkujatelt, korteriühistult või kohalikult omavalitsuselt, kas ja kui kaua need teenused elektrikatkestuse korral toimimist jätkavad.

 • Hoolitse selle eest, et saaksid elektriga töötavaid uksi ja väravaid avada ka mehaaniliselt. Hoia võtmeid kindlas kohas, et leiaksid need vajadusel kiiresti üles.

 • Ühenda valve- ja hoiatussüsteemid katkematu toiteallika ehk UPS-seadmega.

 • Tee selgeks, millist võimsust ja lahendust on sinu kodus võimalik ohutult kasutada (näiteks joogiveepump, kütteseade, elektrigeneraator, päikesepaneelid, akud, UPS, patareid jne).
  NB! Elektrigeneraatorit ei tohi siseruumides kasutada, kui see ei ole paigaldatud spetsiaalsesse ruumi, kust on heitgaasid välja juhitud. Elektrigeneraator sobib kasutamiseks eramajas ja kogu korterelamu peale.

 • Varu koju patareitoitel valgusteid, sh tasku- ja pealamp. Hoia neid kohas, kust sina ja sinu pereliikmed leiaksid need ka pimedas.

 • Kasuta päikese- või tuuleenergiasüsteeme.

 • Kogu koju piisavalt varusid, et saada nädal aega iseseisvalt hakkama. Pikaajalise elektrikatkestuse tõttu võivad olla suletud kauplused, apteegid ja tanklad.

 • Hädaolukorraks valmisoleku juhendid (Päästeamet)

Käitumised kriisiolukordadeks (eesti keeles)

Käitumised kriisiolukordadeks (vene keeles)

Käitumised kriisiolukordadeks (inglise keeles)

www.olevalmis.ee lehekülg

 

Mõistlik on varuda endale varusid vähemalt 7ks päevaks. Varude nimekirja leiab siit https://www.olevalmis.ee/et/juhis/kodused-varud-ja-abivahendid

Kuidas elektrikatkestuse korral tegutseda?

 • Lülita välja elektriseadmed.

 • Kasuta alternatiivseid lahendusi kodu kütmiseks, vee kättesaamiseks, toidu valmistamiseks ja info saamiseks.

 • Selleks et toiduained säiliksid kauem, hoidu külmkapi ja sügavkülmiku põhjendamatust avamisest.

 • Kasuta alternatiivseid elektriallikaid (elektrigeneraator, akud, patareid jm) säästlikult ja vaid vältimatu vajaduse korral. Nii pikendad nende tööaega.

 • Kui sa ei saa elektrikatkestuse korral kodus ise ohutult hakkama, mine lähedaste juurde või pöördu abi saamiseks kohaliku omavalitsuse poole.

 • Kui katkeb kogu side, siis info pannakse prinditud kujul üles Lääne-Harju valla evakuatsioonikohtadesse üle valla. Evakuatsioonikohad leiab siit:

Kuhu elektrikatkestuse ja teiste kriisiolukordade korral pöörduda?

 • Lääne-Harju valla kriisitelefon on erakorralistes oludes avatud 24/7 ja number on 677 6910

 • E-mail: kriis@laaneharju.ee
  Elektrilevi rikketelefonilt saab infot elektrikatkestuste korral 1343 www.elektrilevi.ee

 • NB! Kriisiolukorras hoiame elanikke kursis ohuteavituse süsteemi kaudu, millega saab liituda SIIT

Samuti saadame infot meililistide, valla kodulehe ning sotsiaalmeediakanalite kaudu.

Kommunikatsioonijuht Kadri Kauksi 56238831 kadri.kauksi@laaneharju.ee

Lähimad autonoomse elektritoitega tanklad
Meie vallas on Keila-Haapsalu maantee ääres Rummul asuv Krooning tankla. Kõik teised tanklad on leitavad SIIT

 

RUS:

Вчера премьер-министр Кая Каллас выступила по государственному телевидению с обращением по вопросам безопасности. В качестве одного из важных моментов премьер-министр отметил, что мы также должны быть готовы к тому, что Россия может отключить Эстонию, Латвию и Литву от своей системы электроснабжения. Хотя Эстония годами готовилась к аварийной десинхронизации от российской электросистемы, временные проблемы с электроснабжением все же могут возникнуть. Мы не знаем, когда и случится ли это вообще, но, учитывая, что впереди осень и зима, разумно быть готовым к возможным отключениям электроэнергии всем – и госучреждениям, и предприятиям, и каждому человеку.

Поэтому напоминаем, что делать в случае риска отключения электроэнергии и реального отключения.

Как подготовиться к перебоям в электроснабжении

 • Выясните, какое влияние оказывают перебои в электроснабжении на ваше жилье, и продумайте, какими решениями их можно смягчить.

 • Если вы зависите от централизованных услуг (центральное отопление, природный газ, централизованное водоснабжение и канализация и т. п.), узнайте у поставщиков услуг, квартирного товарищества или в органах местного самоуправления, где можно получить дополнительную информацию в случае перебоев (например, номера телефонов аварийной линии и т. д.).

 • Убедитесь, что вы также можете механически открывать двери и ворота с электроприводом. Храните ключи в надежном месте, чтобы при необходимости их можно было быстро найти.

 • Выясните, есть ли в вашем домохозяйстве электроприборы критической важности, которым в случае перебоев с электричеством требуется отдельный резервный источник питания. Выясните, какая мощность вам необходима и какой вариант можно безопасно использовать у вас дома (например, насос для питьевой воды, обогреватель, электрогенератор, солнечные панели, аккумуляторы, устройства бесперебойного питания (UPS), батарейки и т. д.).

NB! Запомните! Электрогенератор нельзя использовать в помещениях, если только он не установлен в специальном помещении, откуда выводятся выхлопные газы. Электрогенератор подойдет для частного дома и для всего квартирного товарищества.

 • Запаситесь дома источниками света, например: светильниками с аккумулятором или батарейками, карманным фонариком, фонарем типа «штормовой фонарь», газовой лампой, керосиновой лампой, свечами и спичками. Храните их в таком месте, где вы и ваши домочадцы нашли бы их даже в темноте.

 • Используйте системы солнечной или ветровой энергии.

 • Держите дома достаточно припасов, чтобы самостоятельно справляться с ситуацией на протяжении целой недели. Из-за продолжительного нарушения подачи электричества могут быть закрыты магазины, аптеки и заправочные станции.

Инструкции Спасательного Департамента (Päästeamet) по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям:

ПРАВИЛА РЕАГИРОВАНИЯ НА ВОЗМОЖНЫЕ КРИЗИСЫ Käitumised kriisiolukordadeks (vene keeles.

Правила поведения в кризисных ситуациях (olevalmis.ee)

Целесообразно запастись припасами как минимум на 7 дней. Список домашних запасов и вспомогательные средства https://www.olevalmis.ee/ru/rekomendatsii/domashnie-zapasy-i-vspomogatelnye-sredstva

Как действовать в случае перебоев в электроснабжении

 • Выключите электроприборы
 • Используйте альтернативные решения для отопления жилья, получения воды, приготовления пищи и получения информации
 • Для более длительного хранения пищевых продуктов не открывайте без надобности холодильник и морозильную камеру.
 • Используйте альтернативные источники электроэнергии (электрический генератор, аккумуляторы, батарейки и т. д.) экономно и только в случае крайней необходимости. Так вы продлите время их службы.
 • Если вы не можете безопасно справиться с ситуацией у себя дома в случае перебоев с электроснабжением, то стоит отправиться к своим близким или обратиться за помощью в местное самоуправление.
 • Если вся связь будет прервана, информация будет размещена в печатном виде по всей волости на эвакуационных пунктах волости Ляэне-Харьюй.

Куда обращаться в случае отключения электроэнергии и других кризисных ситуаций?

677 6910  Круглосуточный кризисный телефон волости Ляэне-Харью

Электронная почта: kriis@laaneharju.ee

 

1343 по администрируемому компанией Elektrilevi телефону для информации о неисправностях можно получить информацию, связанную с перебоями в электроснабжении.

https://www.elektrilevi.ee/ru/avaleht

Внимание! В случае кризисных ситуаций мы информируем жителей волости через систему оповещения, присоединиться к которой можно здесь - SIIT

Мы также информаруем посредством электронной рассылки, на сайте волости и через каналы социальных сетей.

Если вся связь будет прервана, информация будет размещена в печатном виде на эвакуационных пунктах Ляэне-Харьюской волости по всей территории. Места эвакуационных пунктов можно найти здесь: https://laaneharju.ee/evakuatsioonikohad-laane-harju-vallas

Ближайшие АЗС с автономным электроснабжением

В нашей волости есть заправочная станция Krooning, расположенная на дороге Кейла-Хаапсалу у поселка Румму. Все остальные заправочные станции можно найти здесь - SIIT