« Tagasi

Lastekaitsespetsialistid said uue ametinimetuse

Vallavolikogu otsusega muudeti sotsiaalosakonna struktuuris oleva lastekaitsetalituse nimetust. Kuna lastekaitsespetsialisti esmane roll on tagada lapse huvide kaitse, olla vanemlust toetav ning arendav tugi, lisaks toetada vanemate sisemist motivatsiooni ning neid juhendada ja nõustada, siis seni kehtinud ametinimetus sellele tegevusele kaasa ei rääkinud ning pigem tekitas hirmu. Seetõttu võeti kasutusele uus ametinimetus "laste heaolu spetsialist'', mis hakkas kehtima 1. märtsist. Kuna muutus ametikoha nimetus, siis muudeti sellega koos ka talituse nimetust. Seega kasutatakse edaspidi senise lastekaitsetalituse asemel nimetust ''laste ja perede talitus''.