« Tagasi

RAJALA kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamiskavatsuse avalikust arutelu, 10.oktoober kell 18:00

Lääne-Harju Vallavalitsus korraldas 01. juulist kuni 01. septembrini 2022.a radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avaliku väljapaneku.
 
Väljapaneku ajal laekunud seisukohtade, vastustega laekunud seisukohtadele on võimalik tutvuda SIIN.
 
Seisukohtadest tulenevalt korrigeeritud planeeringumaterjalidega on võimalik tutvuda SIIN.
 
Avalik arutelu toimub 10. oktoobril 2022 algusega kell 18:00 Lääne-Harju Vallavalitsuses Rae tn 38 Paldiski linn II korrus volikogu saalis.