« Tagasi

Algavad Lääne-Harju valla üldplaneeringu eelnõu avalikud arutelud

Sellest nädalast algavad Lääne-Harju valla piirkondlikud üldplaneeringu eelnõu avalikud arutelud! Ootame teid osalema, kaasa mõtlema ja rääkima!

Arutelud käivad valla üldplaneeringu eelnõu avalikul väljapanekul laekunud ettepanekute üle piirkonniti:

23.03 Padise Rahvamaja saalis algusega kell 16:00 – arutatakse endise Padise ja Vasalemma valla asulate kohta tehtud ettepanekuid.

27.03 Paldiskis Rae tn 38 II korrus algusega kell 16:00 – arutletakse Paldiski linna kohta tehtud ettepanekute üle.

29.03 Laulasmaal Laulasmaa kooli aulas algusega kel 16:00 – arutatakse endise Keila valla asulate kohta tehtud ettepanekuid.

Laekunud ettepanekutega ning valla seisukohtadega nendele, planeeringu veebikaardiga, planeeringu seletuskirja ja muude materjalidega on võimalik tutvuda valla kodulehel https://laaneharju.ee/uldplaneering1