« Tagasi

27.09.2022 vallavalitsuse istung

Esimese päevakorrapunktina oli arutlusel projekteerimistingimuste andmised Vintse, Lao ja Alliklepa külades. Lisaks kooskõlastati puurkaevude asukohad Vasalemma, Laulasmaa ja Pedase külades tarbevee võtmiseks.

Tänasel istungil oli arutlusel katastriüksuse jagamine, milles kodanik soovis oma maast 1,5 hektari suuruse osa eraldada tütrele.
Lisaks esitas Elektrilevi OÜ taotluse sundvalduse seadmiseks Lääne-Harju valla omandis olevatele Lohusalu külas asuvatele kinnisasjadele. Nimelt plaanib Elektrilevi OÜ teostada Lohusalu Vahimäe tee 26 ja 28 elektrivõrgu liitumist ning antud taotlus sai tänasel istungil ka heakskiidu.

Päevakorras olid ka hankeid puudutavad teemad, nende seas hange ''IKT täisteenus Lääne-Harju Vallavalitsusele ja hallatavatele asutustele'', mille tulemusel jätkab info- ja kommunikatsioonitehnoloogia teenuste pakkumist vallale ning valla allasutustele Telia Eesti AS.
Hanke ''Põlde tee osaline rekonstrueerimine'' tulemusel tunnistati parimaks pakkujaks Verston OÜ, kes hakkab rekonstrueerima Põlde tee ühte teelõiku.

Hangete teema lõpetuseks oli päevakorras ka üks hanke pakkumuse tagasi lükkamine. Nimelt kuulutas vallavalitsus välja hanke ''Väike-Parki saarele puurkaevu rajamine'', millele  esitas pakkumuse ühispakkujatena Pakri Saare Külastuskeskus ja Artom OÜ ning mille tagasi lükkamise otsus tulenes sellest, et esitatud alusdokumentides esines tingimustele mittevastavusi.

Lisaks kiitis vallavalitsus heaks Mauri Villmanni esitatud meisterlikkuse toetuse taotluse, et osaleda Ameerika Ühendriikides Rock Hillis 6.-9. oktoobril 2022 toimuvatel võistlustel United States Discgolf Championship. Lääne-Harju vallas elav Mauri Villmann on saavutanud hulgaliselt silmapaistvaid tulemusi discgolfis – olles Eestis esi viie mängija seas ning varasemalt esindanud heade tulemustega Eestit ka rahvusvahelistel võistlustel.

Väljastati avaliku ürituse korraldamise luba MTÜle Spordiklubi 100, kelle üritus ''Kaitseväe meistrivõistlused teateorienteerumises'' leiab aset Vasalemmas 29. septembril 2022 kell 8.00-16.00.