« Tagasi

Volikogu istung toimub 16. aprillil kell 15.00 elektroonilisel teel

Lääne-Harju Vallavolikogu I koosseisu 32. istung toimub neljapäeval, 16. aprillil 2020 kell 15.00 elektroonilisel teel.

NB SEOSES ERIOLUKORRAGA EI OLE KÜLALISED ISTUNGILE OODATUD. ÕIGUSAKTIDE EELNÕUD ON AVALDATUD VALLA DOKUMENDIREGISTRIS. Sisestage aknasse „Pealkiri, sisu või metaandmed" 1-4/.

PÄEVAKORD

1. Lääne-Harju valla 2020. aasta 1. lisaeelarve, I lugemine

Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat

2. Arvamuse andmine Klooga uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

3. Riigihalduse ministri 22.02.2018 määrusest nr 14 „Hajaasustuse programm" tulenevate ülesannete delegeerimine

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

4. Detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine (Tallinna mnt, Paldiski)

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

5. Vallavara kasutusse andmine (MTÜ Lodijärv)

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

6. Vallavara kasutusse andmine (Lennu 18)

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

7. Korteriomandi otsustuskorras võõrandamine (Rummu, Sireli 16)

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

8. Detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine (Liivaku)

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

9. Lääne-Harju Vallavolikogu otsuste muutmine (enampakkumiste alghinnad)

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

10. Vallavara võõrandamine enampakkumisel (Meistri, Padise)

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

11. Vallavara võõrandamine enampakkumisel (Kaalumaja, Vihterpalu)

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

12. Vasalemma Vallavolikogu 06.10.2009 otsuse nr 49 „Kohanime määramine" muutmine

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

13. Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis

Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat

14. Lääne-Harju Vallavolikogu 27.12.2018 määruse nr 40 „Lapsevanema osalustasu kehtestamine Lääne-Harju valla koolieelsetes lasteasutustes" rakendamine eriolukorras

Ettekandja: vallasekretär Anti Pärtel

15. Vaide tagastamine (kod Tiina Tamm)

Ettekandja: vallasekretär Anti Pärtel

16. Vaide tagastamine (kod Ando Eelmaa)

Ettekandja: vallasekretär Anti Pärtel

17. "Lääne-Harju Vallavolikogu 12.12.2017 otsuse  nr 32 "Vallavolikogu esimehele, aseesimehele, alatise komisjoni esimehele ja aseesimehele, revisjonikomisjoni esimehele, vallavolikogu liikmele ning revisjonikomisjoni liikmele tasu määramine" muutmine (tasude vähendamine)

Ettekandja: volikogu esimees Külli Tammur