« Tagasi

Vasalemma Põhikooli tööpakkumised

Vasalemma Põhikool ootab oma meeskonda õpetajaid ja tugispetsialiste.   
 
Tööpakkumised õpetaja ametikohale
Matemaatikaõpetaja (1,0 ametikoht)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (1,0 ametikoht)
Inglise keele õpetaja (0,5 ametikohta)
Tööle asumise aeg 24. august 2020. a.
CV, motivatsioonikiri ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata aadressile siiri.kasemaa@vask.edu.ee 31. maiks 2020. a. Lisainfo tel 6713335.
 
Tööpakkumised tugispetsialistidele
Tugiteenuste koordineerija
Lääne-Harju valla Vasalemma tugipesa ootab oma meeskonda tugiteenuste koordineerijat (0,5 ametikohta). 
Tööülesanded:
Koolisisestest ja koolivälistest partneritest võrgustiku loomine õpilase toetamiseks;
Õpilase toetamisega seonduvate dokumente koostamine ning  tugimeetmete tõhususe jälgimine;
Õpetajate ja perede nõustamine lapsele abi leidmise küsimustes;
Haridusasutustes (Vasalemma Põhikool, Rummu Lasteaed Lepatriinu, Vasalemma Lasteaed Sajajalgne) tugispetsialistide meeskonna töö juhtimine; 
Õpilastele pakutava lisatoe meetmete koordineerimine;
Panustamine Lääne - Harju valla hariduse tugiteenuste arendamisse;
Ootused kandidaadile
Kõrgharidus ja valmisolek ennast pidevalt täiendada;
Väga hea eesti ja vene keele oskus;
Väga head suhtlemisoskused ja soov kontaktivõrgustikke luua;
Iseseisvus oma töö korraldamisel ning oskus teiste inimeste tööd koordineerida;
Valmisolek töötada dokumentidega ja luua süsteeme;
Võimekus tulla toime muutuste ja ootamatustega, paindlikkus ja pingetaluvus.
Omalt poolt pakume paindlikku tööaega, iseseisvust ja vabadust oma töös ja väärilist töötasu.
Kui sul on sotsiaalpedagoogika, eripedagoogika või psühholoogia valdkonna haridus, siis saame pakkuda lisaks ka erialast tööd. 
Tööle asumise aeg 24. august 2020. a.
Huvi korral ootame CVd ja kaaskirjana sinu ootusi ja kirjeldust, kuidas soovid omalt poolt panustada meeskonnatöösse aadressile siiri.kasemaa@vask.edu.ee 31. maiks 2020. a.
 
Eripedagoog
Lääne-Harju valla Vasalemma tugipesa ootab oma meeskonda eripedagoogi (0,5 ametikohta).
Eripedagoogi tegevuse eesmärk on eakaaslastest eristuva õppija arengu toetamine ja suunamine, arvestades õppekava nõuete ja võimalustega. Tööülesanded sisaldavad õpiabitunde, tunnivaatlusi, õpetajate nõustamist, individuaalset tööd lastega ning koolivalmiduse hindamist.
Ootused kandidaadile
Erialane kõrgharidus (magister) või sellele vastav kvalifikatsioon. Kui magistrikraad on omandamisel, saame sobivusel kokkuleppele ja toetame paindliku töökorraldusega.
Väga hea eesti ja vene keele oskus.
Hea kohanemisvõime ning toimetulek erinevate inimeste ja pingeliste olukordadega.
Oskus nii iseseisvalt oma tööd ja aega planeerida kui ka meeskonna- ja koostööoskus.
Omalt poolt pakume väärtustloovat tööd, ühtehoidvaid kolleege, 56 päeva puhkust.
Tööle asumise aeg 24. august 2020. a.
Huvi korral ootame CVd ja kaaskirjana sinu ootusi ja kirjeldust, kuidas soovid omalt poolt panustada meeskonnatöösse aadressile siiri.kasemaa@vask.edu.ee 31. maiks 2020.
 
Logopeed
Lääne-Harju valla Vasalemma tugipesa ootab oma meeskonda logopeedi (1,0 ametikohta)
Tööülesanded:
Laste arengu toetamine hariduse omandamisel;
Laste kommunikatsioonivõime hindamine, kujundamine ja/või taastamine ning häire ennetamine; 
Kommunikatsioonihäirega lapse, tema perekonna ja teiste erialade spetsialistide nõustamine; 
Ootused kandidaadile
Erialane kõrgharidus (magister)või sellele vastav kvalifikatsioon. Kui magistrikraad on omandamisel, saame sobivusel kokkuleppele ja toetame paindliku töökorraldusega;
Hea kohanemisvõime ning toimetulek erinevate inimeste ja pingeliste olukordadega;
Väga hea eesti keele oskus;
Oskus nii iseseisvalt oma tööd ja aega planeerida kui ka meeskonna- ja koostööoskus;
Omalt poolt pakume väärtustloovat tööd, ühtehoidvaid kolleege, puhkust 56 kalendripäeva.
Tööle asumise aeg 24. august 2020. a.
Huvi korral ootame CVd ja kaaskirjana sinu ootusi ja kirjeldust, kuidas soovid omalt poolt panustada meeskonnatöösse aadressile siiri.kasemaa@vask.edu.ee   31. maiks 2020. a.
 
Sotsiaalpedagoog
Lääne-Harju valla Vasalemma tugipesa ootab oma meeskonda sotsiaalpedagoogi (0,5 ametikohta). 
Sotsiaalpedagoogi igapäevane töö on koostöös lapse võrgustikuga tema sotsiaalse kompetentsuse suurendamine ja sotsiaalsete oskuste arendamine, sh  kohanemine haridusasutuses, toimetulek koolikiusamisega, enesekontrolli arendamine, suhete loomine ja säilitamine. Läbi võrgustikutöö koordineerida erinevate pedagoogiliste probleemide ennetust ja lahenduste otsimist.
Ootused kandidaadile
Erialane kõrgharidus või sellele vastav kvalifikatsioon. Soovitav on eelnev töökogemus koolis;
Individuaalse nõustamise ja grupitöö läbiviimise oskus;
Väga hea eesti ja vene keele oskus;
Hea kohanemisvõime ning toimetulek erinevate inimeste ja pingeliste olukordadega;
Oskus nii iseseisvalt oma tööd ja aega planeerida kui ka meeskonna- ja koostööoskus;
Omalt poolt pakume väärtustloovat tööd, ühtehoidvaid kolleege, 56 päeva puhkust.
Tööle asumise aeg 24. august 2020. a.
Huvi korral ootame CVd ja kaaskirjana sinu ootusi ja kirjeldust, kuidas soovid omalt poolt panustada meeskonnatöösse aadressile siiri.kasemaa@vask.edu.ee   31. maiks 2020. a.