« Tagasi

Valla lasteaedade töökorraldus

Eriolukorra piirangute leevenedes käib ka valla lasteaedades tasapisi aina rohkem lapsi. Vallavalitsus arutas tänasel istungil lasteaedade töökorraldust eriolukorras ning otsustas jätta jõusse eriolukorra alguses 14. märtsil vastu võetud korralduse, millega antakse lasteasutuse direktorile õigus erandkorras moodustada lasteaia rühmi vastavalt antud hetke vajadustele ja võimalustele. 
Koolieelse lasteasutuse tööd korraldades tuleb selle juhil lähtuda Terviseameti juhistest ning tagada laste ja töötajate ohutus. Väga oluline on siinkohal lasteaia ja lastevanemate vaheline koostöö. Eriolukorrast tingitult tuleb vanematel lapsi lasteaeda tuues järgida lasteaia poolt antud juhiseid.