« Tagasi

Ülevaade eriolukorrast 22. aprillil

Eestis koroonaviiruse diagnoosi saanud inimeste arv on 1559, nendest Harjumaal 542. Kokku
on tehtud 43 637 testi. Paranenud on 184 inimest. Tänase seisuga on haiglaravil 114 inimest.
Kõige rohkem positiivseid teste on vanusegrupis 55-59 aastased.
 
Politsei- ja Piirivalveameti andmetel on Lääne-Harju vallas tänase seisuga kokku 27 inimest,
kes on andnud allkirja, et püsivad kaks nädalat kodus karantiinis. Nende jaotus: Paldiski linnas
1; endise Padise valla piirkonnas 3; Rummu, Ämari ja Vasalemma piirkonnas 5; Lehola, Kulna,
Ohtu ja Klooga piirkonnas 10 ning Laulasmaa, Tuulna, Lohusalu ja Keila-Joa piirkonnas 8.NB!
Tegemist ei ole teadaolevalt viirusekandjatega!
 
Lääne-Harju valla noorsoopolitseinik tuletab meelde!
Seoses eriolukorraga on peale valla hallatavate mänguväljakute ja spordiplatside suletud ka
kõik asulates korteriühistute juures asuvad mänguväljakud ja atraktsioonid. Ilusad ilmad on
toonud lapsed õue mängima ja paljud ei saa aru või ei ole kuulnud eriolukorrast. Õues liikudes
tuleb ka lastel kinni pidada 2+2 reeglist ning arvestada, et kõik mänguväljakud on suletud.
Palume kõigil lastevanematel veelkord selgitada oma lastele eriolukorraga seotud piiranguid.
 
Sotsiaalosakonna info
Koolivaheajal (20.04–26.04) sooja koolilõunat õpilastele koju ei viida.
 
20. aprillil tehti Karjaküla Sotsiaalkeskuses kõigile 54 kliendile ja 18 töötajale
koroonaviiruse test. Kõikide testide vastused olid negatiivsed. Viiruse leviku oht ei ole
kindlasti veel möödas ning sotsiaalkeskus jätkab tööd eriolukorrale kohaselt.
 
Haridus-, kultuuri- ja noorsootööosakonna info
Valla lasteaedades on täna lapsi kohal järgnevalt: Klooga lasteaed – 4 last, Lehola lasteaed – 3
last, Paldiski Naerulind – 9 last, Paldiski Sipsik – 10 last, Rummu lasteaed – 7 last, Laulasmaa
lasteaed – 5 last, Padise lasteaed – 1 laps (valverühm etteteavitamisega), Vasalemma lasteaed
– 0, Risti lasteaed – 0 (valverühm etteteavitamisega,). Karjaküla lasteaed on kinni.
 
Muu info
Eesti Töötukassa andmetel on Lääne-Harju vallas töötute arv olnud alates aasta algusest tõusvas
joones. Jaanuaris oli vallas registreeritud töötuid 405. Kõige rohkem oli töötuid 25–54 aastaste
naiste seas (133). Veebruaris oli töötuid 413. Registreeritud töötuid tuli juurde eelkõige 25–54
aastaste meeste seas (kokku 129, kuuga lisandus 10). 31. märtsi seisuga oli meie vallas 469
registreeritud töötut. Kõige rohkem töötuid tuli juurde 25–54 aastaste meeste ja naiste seas (kuu
ajaga lisandus vastavalt 20 ja 22 töötut).
 
Olulised kontaktid
Sotsiaalosakonna infotelefon 677 6930 ja e-post sotsiaal@laaneharju.ee
Lääne-Harju valla kriisikomisjoni e-post kriis@laaneharju.ee
Vabariigi Valitsuse eriolukorra koduleht www.kriis.ee
Üleriigiline kriisitelefon 1247 (24 h)
Ohvriabi 116 006 (24 h)
Lasteabi 116 111 (24 h), www.lasteabi.ee
E-nõustamine www.peaasi.ee
Eluliin eesti keeles 655 8088, vene keeles 655 5688 (igapäevaselt kl 19–07)