« Tagasi

Pump-hüdroakumulatsiooni-jaama ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise programmi avalik arutelu 03.06.2020

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Pump-hüdroakumulatsioonijaama ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avaliku arutelu toimumisest.
 
Energiasalv Pakri OÜ kavandab Paldiski linna (Pallase 16 ja 18 piirkonda ja Paldiski lahte),
rajada pump-hüdroakumulatsiooni(elektri)jaama, mis koosneb maa-alusest, kristalse aluspõhja
kivimites asuvast reservuaarist, seda maapinnaga ja mereveehaardega ühendavatest šahtidest
ning maismaal paiknevatest muudest objektidest (juhtimiskeskus, alajaam jms). Jaama
koguvõimsuseks on kavandatud ligikaudu 500 MW.
 
KMH eesmärk on ehitusprojekti koostamise käigus välja selgitada kavandatava lahenduse keskkonnamõju ning sobiva lahenduse leidmine, millega välditakse või vähendatakse ebasoodsat mõju keskkonnale.
 
Seoses riigis kehtestatud piirangutega toimub nimetatud KMH programmi avalik arutelu interneti keskkonnas. Avalik arutelu toimub 03.06.2020 algusega kell 15.00 Microsoft Teams keskkonnas. Koosolekuga saab liituda TTJA kodulehel olevale lingile vajutades ning järgides instruktsioone.
Palume ennast e-arutelule eelregistreerida, edastades e-kiri aadressile jyri.hion@skpk.ee
hiljemalt 29.05.2020. Isikul, kellel puudub arvuti ja interneti kasutamise võimalus, kuid soovib arutelul osaled, palume teada anda hiljemalt 29.05.2020 otsustaja kontaktisikule. 
 
Pärast avalikku arutelu, ajavahemikul 10.06-17.06.2020, on kõigil huvilistel võimalik TTJA
kodulehel tutvuda avaliku arutelu protokolliga ning esitada oma ettepankud ja märkused KMH programmi kohta e-posti aadressile info@ttja.ee või postiaadressile Endla 10a, Tallinn 10142.
 
Pump-hüdroakumulatsioonijaama ehitusprojekti KMH programmiga saab tutvuda TTJA kodulehel ja TTJA dokumendiregistris (dokument 16-6/19-2442-068).
 
Pump-hüdroakumulatsioonijaama ehitusprojekti KMH osapooled:
Otsustaja: Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, kontaktisik Liina Roosimägi, e-post:
liina.roosimagi@ttja.ee, tel: 6672004.
Arendaja: Energiasalv Pakri OÜ, registrikood 14107173, Rae 38, Paldiski, 76806, kontaktisik
Peep Siitam, e-post: peep@vool.ee.
KMH koostaja: Skepast&Puhkim OÜ, kontaktisik Jüri Hion, e-post jyri.hion@skpk.ee, tel:
5120924.