« Tagasi

Laulasmaal ja Meremõisas kavandatavate lõhkamistööde avalik arutelu 5. mail 2020

Seoses Laulasmaa ja Meremõisa küla kanalisatsioonitrassi rajamisel kavandatavate lõhkamistöödega korraldatakse plaanitud töid tutvustav arutelu. Kuna eriolukorra tõttu pole rahvakoosolekud lubatud, toimub avalik arutelu veebipõhiselt. 
Teisipäeval 05.05.2020 kell 18:00 toimub avalik arutelu otseülekandega veebiseminari vormis.
Arutelul esinevad:
lõhketööde tellija Findesk OÜ esindajana projektijuht Vladimir Votjakov, 
lõhketöid teostava ettevõtte Voglers Eesti OÜ esindajana lõhkematerjali käitlemise korraldaja Eerik Heinpalu ning 
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti (TTJA) tehnikaosakonna peaspetsialist Lauri Kütt. 
Arutelul selgitatakse kavandatavate tööde üksikasju ning vastatakse esitatud küsimustele. Küsimused palume esitada enne seminari kirjalikult Findesk OÜ kodulehel rubriigi „Küsimused ja Vastused" kaudu. Alternatiivselt saab küsimusi esitada e-kirja teel aadressile lauri.kytt@ttja.ee. 
Enne küsimuse esitamist palun tutvuge Findesk OÜ kodulehel varasemalt esitatud küsimuste ja vastustega ning 23.04.2020 avaldatud teatisega.  
Küsimusi on võimalik esitada jooksvalt veebiseminari ajal. Kui arutelu jooksul ei jõuta kõigile küsimustele vastata, siis neile küsimustele antakse vastused TTJA kodulehel.
Otseülekanne salvestatakse ning hiljem on seda võimalik vaadata Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti kodulehel. 
Juhised veebiseminaril osalemiseks on saadetud ohualasse jäävate kinnistute omanikele e-posti teel. Kui juhised pole teieni jõudnud, pöörduge juhiste saamiseks TTJA poole: lauri.kytt@ttja.ee.