« Tagasi

Lääne-Harju Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Risti Kooli direktori ametikohale

Lääne-Harju Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Risti Kooli direktori ametikohale 
 
1683. aastal B.G.Forseliuse ja G.Herlini poolt rajatud Risti Kool, mis on tänaseks kasvanud 144 lapsega lasteaed-põhikooliks, ootab uuest õppeaastast oma kooliperre rõõmsameelset, kogu lasteasutuse meeskonda innustavat ning õpilastest hoolivat koolijuhti.
 
Direktor vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse korralduse ja tulemuslikkuse ning muude koolis läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.
 
Kandidaadilt ootame:
- magistrikraadi või sellele vastavat   kvalifikatsiooni;
- juhtimiskompetentside ja -kogemuse olemasolu;
- haridusvaldkonna õigusaktide tundmist;
- eesti keele oskust kõrgtasemel;
- algatus- ja otsustusvõimet;
- head pingetaluvust;
- väga head meeskonnatöö oskust;
- head eneseväljendamise ja avaliku esinemise oskust.
 
Omalt poolt pakume:
- vastutusrikast ja mitmekesist tööd arenevas omavalitsuses;
- sõbralikku ja toetavat meeskonda ning head töökeskkonda;
- arengu- ja eneseteostusvõimalusi;
- võimalust anda ka ainetunde vastavalt kvalifikatsioonile.
 
Töötasu: 1750 eurot kuus
Töö asukoht: Risti Kool, Harju-Risti küla, Lääne-Harju vald
Tööle asumise aeg: 21.august 2020
 
Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:
- elulookirjeldus (sh töö-või teenistuskäik)
- põhjendatud avaldus
- haridust tõendavad dokumendid
- motivatsioonikiri teemal „Risti Kooli kui 21. sajandi kooli juhtimine" võttes aluseks haridusasutuse juhi kompetentsimudeli 
- muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks
 
Dokumendid palume esitada hiljemalt 14. juuniks 2020 digitaalselt allkirjastatult aadressile liisi.ling@laaneharju.ee 
 
Lisainformatsioon: Hestia Rindla, hestia.rindla@laaneharju.ee, tel. 679 0603