« Tagasi

Järgmine volikogu istung toimub 26. mail kell 16.30 Padisel

Lääne-Harju Vallavolikogu I koosseisu 33. istung toimub teisipäeval, 26. mail 2020 kell 16.30 Padisel, rahvamaja suures saalis. 

Istungi päevakord

1. Lääne-Harju valla 2020. aasta 1. lisaeelarve, II lugemine ja kinnitamine, eelnõu nr 1-4/22

Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat. Kaasettekandja: finantsjuht Riina Karm

2. Lääne-Harju Vallavolikogu 30.10.2018 määruse nr 21 „Lääne-Harju valla arengukava 2019-2030 kinnitamine" muutmine, I lugemine, eelnõu nr 1-4/46

Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat. Kaasettekandja: arendusnõunik Asso Nettan

3. Raieloa andmise tingimused ja kord Lääne-Harju vallas, II lugemine ja kinnitamine, eelnõu nr 1-4/8

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

4. Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise lõpetamine (metanoolitehas), eelnõu nr 1-4/42

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

5. Paldiski Ühisgümnaasiumi põhimäärus, eelnõu nr 1-4/24

Ettekandja: abivallavanem Hestia Rindla

6. Lääne-Harju Vallavolikogu 23.07.2019 otsuse nr 68 „Vallavara võõrandamine" otsuse muutmine (Vaarika kinnistu), eelnõu nr 1-4/43

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

7. Lääne-Harju valla jäätmevaldajate registri põhimäärus, eelnõu nr 1-4/41

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

8. Vallavara kasutusse andmine

8.1 Lohusalu küla, Labida, eelnõu nr 1-4/45

8.2 Karjaküla alevik, Naaritsa 2 (KÜ Orava tn 4)  eelnõu nr 1-4/44

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

9. Korteriomandi võõrandamine otsustuskorras (Ämari alevik, Lennu 11-22), eelnõu nr 1-4/47

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

10. Riigi omandis oleva kinnistu valla omandisse taotlemine (Kloogaranna küla, Mere tee 1b), eelnõu nr 1-4/48

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

11. Vallavara võõrandamine enampakkumisel (Paldiski, Sadama 33a), eelnõu nr 1-4/49

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

12. Vallavara võõrandamine enampakkumisel (Paldiski, Sadama 30 b), eelnõu nr 1-4/51

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

13. Vallavara võõrandamine enampakkumisel (Paldiski, Suitsupääsukese tn 16), eelnõu

nr 1-4/50

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

14. Lääne-Harju Vallavolikogu 30.09.2019 määruse nr 16 „Lääne-Harju valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030 kinnitamine" muutmine, I lugemine, eelnõu nr 1-4/52

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

15. Keskkonnaloa taotlusele arvamuse andmine (jäätmekäitluskoht Paldiskis), eelnõu nr 1-4/53

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

16. Vallavara kasutusse andmine (AS Elektrilevi) , eelnõu nr 1-4/54

Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben

17. Informatsioon ja kohalalgatatud küsimused

 

ÕIGUSAKTIDE EELNÕUD ON AVALDATUD VALLA DOKUMENDIREGISTRIS. Sisestage aknasse „Pealkiri, sisu või metaandmed" 1-4/.