« Tagasi

TTJA andis loa varistada Rummu alevikus aadressil Kooli tee 10b olev korsten

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet väljastas ettevõttele Voglers Eesti OÜ ohtlikuma lõhketöö loa nr LTL-25-21 Harju maakonnas Lääne-Harju vallas Rummu alevikus aadressil Kooli tn 10b asuva korstna varistamiseks lõhketöödega. Luba kehtib kuni 31.07.2021. 

Väljastatud luba sisaldab tingimust, et enne lõhketöö tegemist peab loa saanud isik mõistliku aja jooksul teavitama ohualasse jääva ehitise omanikku ja asjakohasel juhul ka kolmandat isikut, kellele lõhketöö võib ohtu kujutada. Lisaks peab lõhketöö ohuala valve peab olema organiseeritud nii, et kõik võimalikud juurdepääsud lõhkamiskohale oleksid jälgitavad ja juurdepääs tõkestatud. Lõhketöö projekti kohaselt on ohuala suuruseks määratud 100 m.

Täpsemalt on võimalik alaga tutvuda Maa-ameti geoportaali vahendusel:

https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/link/wsKax8HH