« Tagasi

COVID-19 olukorra ülevaade Lääne-Harju vallas 29.03–01.04.2021

Terviseameti andmetel on ajavahemikul 27.03–01.04 Lääne-Harju valda lisandunud juurde 70 nakatunut. Kõigi kinnitatud nakkusjuhtumite vahemik Lääne-Harju vallas on 900–909 (sisaldab ka terveks saanud isikuid).
 
COVID-viiruse levik on endiselt ulatuslik ja haiglates on rekordiliselt palju patsiente. Haiglate suure koormuse tõttu on plaaniline ravi ja arstiabi kättesaadavus piiratud. Üheskoos pingutades ja inimestevahelisi kontakte vältides saame viiruse levikut pidurdada ja päästa elusid. Kutsume üles saabuvaid pühi veetma vastutustundlikult!
 
Olukord valla lasteaedades ja koolides
Valla lasteaedades töötavad tänastel andmetel kõik rühmad.
Kõik valla koolid on distantsõppel. Paldiski Vene Põhikooli töötajate seas on mõned COVID-viirusega nakatunud. Teistest koolidest info nakatunute kohta puudub. 
Valla huvikoolides ja -asutustes jätkub töö digilahenduste kaudu ja kontaktivabalt. 
 
Olukord sotsiaalhoolekandeasutustes
Valla hoolekandeasutustes (Karjaküla Sotsiaalkeskus, Hoolekandeteenuste üksus Paldiskis ja Benita Kodu) ei ole nakatumisjuhtumeid olnud. Lääne-Harju Valla Tugikeskuse teatel on nakatunud üks klient, kes ei viibinud asutuses kohapeal.
 
Meetmed ja piirangud
Avalikus ruumis kehtib maskikandmise kohustus ja 2+2 reegel ehk koos võib liikuda kuni kaks inimest ja teistega tuleb hoida 2-meetrist vahet. Pered tohivad liikuda koos.
Soovitav on vältida suuremaid kokkusaamisi (sh perekondlikke), mis pole hädavajalikud ning mitte kohtuda korraga rohkem kui kuue inimesega. Kasutusele tuleb võtta kõik viirustõrje ettevaatusabinõud ning järgida kehtivaid piiranguid.
 
Kõigi kehtivate piirangutega saab tutvuda veebilehel www.kriis.ee/et/kehtivad-piirangud-ja-nende-leevendused.
 
Kasuta võimalust, kui sind vaktsineerima kutsutakse. Pandeemiast ei ole muud väljapääsu kui vaktsineerimisega. Esmajärjekorras vaktsineeritakse riskirühmi, kellel on suurem tõenäosus raskelt haigestuda ja sattuda haiglaravile. Raske haigestumise eest kaitseb vaktsineerimine.
 
Eestisse on jõudnud sel nädalal rekordkogus vaktsiini. Sel nädalavahetusel vakstiseeritakse hulgaliselt 1956. a ja varem sündinud inimesi ning 1961. a ja varem üdinud riskigrupi inimesi. Riskirühma inimeste vaktsineerimine on hoo sisse saanud ka Paldiski perearstikeskuses. Eesti elanikkonnast on vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 15,3%. Usaldusväärset infot vaktsineerimise kohta leiab veebilehelt vaktsineeri.ee.
Kui omate infot abivajavast eakast, andke teada vallavalitsusele telefonil 677 6930 või e-posti aadressil sotsiaal@laaneharju.ee. Vähekindlustatud isikutel, kes vajavad maske, palume pöörduda piirkonna sotsiaaltöötaja poole.
Lääne-Harju vallavalitsuses Paldiskis ja teeninduspunktides Keilas, Vasalemmas ja Padisel ei toimu ettevaatusabinõuna kodanike vastuvõttu vähemalt 25. aprillini 2021. Enamik vallavalitsuse ametnikke on kaugtööl, et aidata pidurdada viiruse levikut. Elanikke teenindatakse telefoni ja e-posti teel.
 
Lääne-Harju vallavalitsuse infotelefon 677 6910 (tööaegadel), e-post kriis@laaneharju.ee
Riigi infotelefon 1247, www.kriis.ee