« Tagasi

COVID-19 olukorra ülevaade vallas

COVID-19 olukorra ülevaade Lääne-Harju vallas 01.03–05.03.2021
 
Sel nädalal on Terviseameti andmetel Lääne-Harju valda lisandunud juurde 60 nakatunut. 
 
Nakkusjuhtumite vahemik Lääne-Harju vallas kokku on 520–529 (sisaldab ka terveks saanud isikuid).
 
Olukord valla lasteaedades ja koolides
Lasteaedades ei ole teadaolevalt COVID-diagnoosiga lapsi ega töötajaid. Üks Risti kooli lasteaia töötaja on lähikontaktsena isolatsioonis. Laste kohalkäimise protsent pole langenud.
Valla koolides algas sel nädalal distantsõpe 5.–12. klassi õpilastele. Algklasside ja hariduslike erivajadustega lapsed saavad õppida koolimajades. Õppeasutused ei olnud 4. märtsi seisuga COVID-juhtumitest teatanud, kuid on koole, kus mõni õpetaja on eneseisolatsioonis. 
Jätkub eelmisel nädalal alanud haridusasutuste õpetajate ja töötajate vaktsineerimine.
 
Olukord sotsiaalhoolekandeasutustes
Kõik vallas asuvad hoolekandeasutused (Karjaküla Sotsiaalkeskus, Benita Kodu, Hoolekandeteenuste üksus Paldiskis, Lääne-Harju Valla Tugikeskus) on viirusevabad.
 
Meetmed ja piirangud
COVID-viirusesse nakatumine Eestis on ohtlikult kõrge ja laialdane. Põhja regioonis on valdav osa nakatumiskolded seotud töökohtadega. Arstiabi kättesaadavus on juba vähenenud ja haiglate koormus läheneb kriitilisele piirile. Olukorda saab parandada ainult inimestevahelisi kontakte vältides.
 
Alates märtsist hakkasid kehtima rangemad meetmed koroonaviiruse leviku tõrjumiseks. Kehtivate piirangutega ja lisaselgitustega saab tutvuda www.kriis.ee
Peame reeglitest kinni, et vältida viiruse levikut ja raskeid haigusjuhtumeid!
Püsime kodus! Enamik nakatumisi toimuvad tööl, koolis või mõnes avalikus ruumis. Viirus ei levi, kui suhtleme veebis ja telefonitsi. 
Kasuta võimalust, kui sind vaktsineerima kutsutakse. Kõik Eesti kasutatavad vaktsiinid võtavad ära hirmu raskelt haigestumise ja haiglasse sattumise ees. 
 
Lääne-Harju vallavalitsuses Paldiskis ja teeninduspunktides Keilas, Vasalemmas ja Padisel ei toimu ettevaatusabinõuna kodanike vastuvõttu vähemalt 26. märtsini 2021. Vallavalitsuse töö toimub tavapäraselt ning ametnikud teenindavad elanikke telefoni ja e-posti teel.
 
Lääne-Harju vallavalitsuse infotelefon 677 6910 e-post kriis@laaneharju.ee
Riigi infotelefon 1247, www.kriis.ee