« Tagasi

Eriolukorra teated 15. aprilli seisuga

Eestis koroonaviiruse diagnoosi saanud inimeste arv on 1400, nendest Harjumaal 454. Kokku on tehtud
33 967 testi. Paranenud on 117 inimest. Tänase seisuga on haiglaravil 147 inimest.
 
Politsei- ja Piirivalveameti andmetel on Lääne-Harju vallas tänase seisuga kokku 28 inimest, kes on andnud allkirja, et püsivad kaks nädalat kodus karantiinis. Nende jaotus: Paldiski linnas 5; endise Padise valla piirkonnas 3; Rummu, Ämari ja Vasalemma piirkonnas 6; Lehola, Ohtu, Kulna ja Klooga piirkonnas 5; Karjküla, Tuulna ja Laulasmaa piirkonnas 9.
NB! Tegemist ei ole teadaolevalt viirusekandjatega, vaid inimestega, kes on viibinud riskipiirkonnas ja peavad viibima 14 päeva kodus karantiinis.
 
Sotsiaalosakonna info
Vallavalitsuse korraldusel viiakse igapäevaselt soe koolilõuna koju 148 Lääne-Harju valla lapsele.
Koolivaheajal (20.-26.04) toitlustamist ei toimu.
Seoses üle kuu aja kestnud eriolukorraga on viimasel ajal kasvanud sotsiaaltoetuste taotluste arv.
Toetusvajaduse põhjendusteks tuuakse töise sissetuleku kahanemist või kadumist. Vältimatu
sotsiaalabina on kasvanud vajadus toiduabi järele. Oluliselt on suurenenud koduteenuse maht:
riskigruppi kuuluvate ja eakate varustamine toiduainete ja rohtudega. Kasvanud on perevägivalla
juhtumite arv ning vajadus tegeleda lastega perekondadega, samuti sotsiaalnõustamiste (info jagamise) maht.
Kui Teil on infot abivajavast eakast, siis andke sellest teada telefonil 677 6930 või e-posti aadressil
sotsiaal@laaneharju.ee.
AS-i Hoolekandeteenused Paldiski Rae Üksuses, Karjaküla Sotsiaalkeskuses, Benita Kodus ja Lääne-Harju Valla Tugikeskuses ei ole teadaolevalt koroonaviirusesse nakatunuid.
 
Valla lasteaedade info
Lasteaedades on täna lapsi järgnevalt: Klooga lasteaed – 5 last, Lehola lasteaed – 4 last, Paldiski
Naerulind – 6 last, Paldiski Sipsik – 6 last, Rummu lasteaed – 8 last, Padise lasteaed – 1 laps (valverühm etteteavitamisega), Laulasmaa lasteaed – 0, Vasalemma lasteaed – 0, Risti lasteaed – 0 (valverühm etteteavitamisega). Karjaküla lasteaed on kinni.
 
Olulised kontaktid
Sotsiaalosakonna infotelefon 677 6930 ja e-post sotsiaal@laaneharju.ee
Lääne-Harju valla kriisikomisjoni e-post kriis@laaneharju.ee
Vabariigi Valitsuse eriolukorra koduleht www.kriis.ee
Häirekeskuse infotelefon 1247