« Tagasi

Algavad Türisalu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitustööd

Alates 01.06.2020 alustavad AS Vensen ja RTS Infraehitus OÜ Türisalu ja Keila-Joa piirkonnas Türisalu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamise ehitustöödega. Tööde perioodil esineb piirkonnas liikluspiiranguid. Nende kohta täpsem info laekub kohalikele elanikele posti teel vastavalt tööde edenemisele. Tööde kestavad perioodil suvi 2020 kuni suvi 2021.
Töödega alustatakse esimeses järjekorras Türisalus Kosmose, Ardi, Alpikanni ja Lõunatuule teel.
Projekti „Türisalu ÜVK rajamine" kogumaksumus on 7 661 991,15 eurot, millest omafinantseering moodustab 1 149 298,67 eurot. Projekti tulemusel tagatakse Türisalu reoveekogumisala elanikele võimalus tarbida kvaliteedinõuetele vastavat joogivett. Samuti korraldatakse projektiga reovee kokkukogumine.
Nimetatud projektiga lahendatakse Türisalu piirkonna elanike murekohad seoses joogivee kättesaadavusega ning keskkonnanõuetele vastava ja elanikele mugava kanalisatsiooniteenuse puudumisega. Ühtekuuluvusfondi toetusega rajatakse joogivee- ja kanalisatsioonitorustikud koos liitumispunktidega.
Kokku ehitatakse Türisalu alal ca 26 km veetrassi, ca 17 km isevoolset kanalisatsioonitrassi, ca 17 km vaakumkanalisatsioonitrassi ja 2 vaakumjaama reovee transpordiks.
Veemajandusprojekti „Türisalu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamine" elluviimist toetab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond.