Eelarve ja majandusaasta aruanded

EELARVE

2020

Lääne-Harju valla 2020. aasta 2. lisaeelarve

Lääne-Harju valla 2020. aasta 2. lisaeelarve projekt (algandmed)

Lääne-Harju valla 2020. aasta 2. lisaeelarve seletuskiri (I lugemine)

Väljavõte eelarve- ja majanduskomisjoni 20.10.20 koosoleku protokollist (2. lisaeelarve I lugemine)

Väljavõte sotsiaalkomisjoni 20.10.2020 koosoleku protokollist (2. lisaeelarve I lugemine)

Väljavõte hariduskomisjoni 19.10.20 koosoleku protokollist (2. lisaeelarve I lugemine)

Väljavõte keskkonna- ja planeerimiskomisjoni 19.10.2020 koosoleku protokollist (2. lisaeelarve I lugemine)

Väljavõte volikogu istungi protokollist nr 8-27.10.2020 (2. lisaeelarve I lugemine)

Lääne-Harju valla 2020. aasta 2. lisaeelarve projekt (II lugemisele)

Lääne-Harju valla 2020. aasta 2. lisaeelarve seletuskiri (II lugemisele)

Väljavõte eelarve- ja majanduskomisjoni 17.11.2020 kooroleku protokollist (2. lisaeelarve II lugemine)

Väljavõte haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni 16.11.2020 koosoleku protokollist (2. lisaeelarve II lugemine)

Väljavõte keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosoleku protokollist nr 9 -16.11.2020 (2. lisaeelarve II lugemine)

Väljavõte sotsiaalkomisjoni 17.11.2020 koosoleku protokollist (2. lisaeelarve II lugemine)

Väljavõte volikogu istungi protokollist nr 9-24.11.2020 (2. lisaeelarve II lugemine ja vastuvõtmine)

 

Lääne-Harju valla 2020. aasta 1. lisaeelarve

Lääne-Harju valla 2020. aasta 1. lisaeelarve projekt

Väljavõte volikogu 26.05.2020 protokollist

Väljavõte 19.05.2020 eelarve- ja majanduskomisjoni protokollist

Väljavõte 18.05.2020 keskkonna- ja planeerimiskomisjoni protokollist

Väljavõte 19.05.2020 sotsiaalkomisjoni protokollist

Väljavõte 18.05.2020 haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni protokollist

 

Lääne-Harju valla 2020. aasta eelarve

Seletuskiri

Eelarve projekt

Väljavõte volikogu 17.12.19 protokollist 

Väljavõte 10.12.2019 eelarve- ja majanduskomisjoni protokollist

Väljavõte 10.12.2019 sotsiaalkomisjoni protokollist

Väljavõte 09.12.2019 keskkonna- ja planeerimiskomisjoni protokollist

Väljavõte 09.12.2019 haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni protokollist

 

2019

Lääne-Harju valla 2019. aasta 3. lisaeelarve

Lisaeelarve projekt

Väljavõte volikogu 17.12.2019 protokollist

Väljavõte 10.12.2019 eelarve- ja majanduskomisjoni protokollist

Väljavõte 09.12.2019 keskkonna- ja planeerimiskomisjoni protokollist

Väljavõte 10.12.2019 sotsiaalkomisjoni protokollist

Väljavõte 09.12.2019 haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni protokollist

 

Lääne-Harju valla 2019. aasta 2. lisaeelarve

Seletuskiri

Väljavõte Lääne-Harju Vallavolikogu27.08.2019 istungi protokollist

Väljavõte eelarve- ja majanduskomisjoni, haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni ja sotsiaalkomisjoni ühiskomisjoni 19.08.2019 protokollist

 

Lääne-Harju valla 2019.aasta 1. lisaeelarve

Seletuskiri

Väljavõte Lääne-Harju Vallavolikogu 30.04.2019 istungi protokollist

Väljavõte eelarve- ja majanduskomisjoni 24.04.2019  protokollist

Väljavõte sotsiaalkomisjoni 23.04.2019  protokollist

Väljavõte haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni 22.04.2019 protokollist

 

Lääne-Harju valla 2019.aasta eelarve

2019.aasta eelarve seletuskiri

2019. aasta eelarve projekt

Väljavõte Lääne-Harju Vallavolikogu 05.02.2019 istungi protokollist

Väljavõte keskkonna- ja planeerimiskomisjoni 29.01.2019 protokollist

Väljavõte eelarve- ja majanduskomisjoni 29.01.2019 protokollist

Väljavõte haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni ning sotsiaalkomisjoni 28.01.2019 ühiskoosoleku protokollist

 

2018

Lääne-Harju valla 2018.aasta 2. lisaeelarve

Lääne-Harju valla 2018.aasta lisaeelarve

Lääne-Harju valla 2018.aasta eelarve 

 

Lääne-Harju valla eelarvestrateegia 2020–2023 kinnitamine

Lääne-Harju valla eelarvestrateegia 2019–2022 kinnitamine

 

MAJANDUSAASTA ARUANDED

 

2019

Lääne-Harju valla 2019. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

Lääne-Harju Vallavolikogu 30.06.2020 otsus nr 42

Audiitori aruanne

Revisjonikomisjoni aruanne

Väljavõte vallavalitsuse protokollist

 

2018

Lääne-Harju valla 2018.aasta konsolideertitud majandusaasta aruanne

Lääne-Harju Vallavolikogu 25.06.2019 otsus nr 55

Audiitori aruanne

Revisjonikomisjoni aruanne

Väljavõte vallavalitsuse protokollist