Ehitamise alustamise teatise registreerimine

Kuhu avaldus esitada?

Vastavalt ehitusseadustikule tuleb ehitamise alustamise teatis esitada vaid ehitiste kohta, mille puhul on nõutav ehitusloa taotlemine. Ehitamise alustamise teatis tuleb esitada minimaalselt kolm tööpäeva enne ehitustööde algust.
Kui ehitise kohta on registreeritud ehitusteatis või on ehitisregistris märge „Ehitusloa taotlus loetud teavitatuks", ei ole ehitamise alustamise teatise esitamine vajalik!
Ehitamise alustamise teatise esitamiseks tuleb ID-kaardiga sisse logida Ehitisregistrisse, valides seal „Esita taotlus või teatis" / „Ehitamise alustamise teatis" ning täita digitaalne ankeet. Dokumendiga peavad kindlasti olema seotud järgnevad isikud: teataja, ehitaja ja omanikujärelevalve teostaja. Juhime tähelepanu ka sellele, et ühe teatisega saab siduda mitu ehitist, mille ehitamist sama projekti raames alustatakse.
 
Tulemus
Ehitusluba kehtib viis aastat. Kui ehitamisega on alustatud, siis kehtib ehitusluba kuni seitse aastat ehitusloa kehtima hakkamisest. Põhjendatud juhul võib ehitusloa kehtivuseks sätestada pikema tähtaja või muuta ehitusloa kehtivust. Ehitamise alustamise päevaks loetakse esimene ehitusprojektile vastavate tööde tegemise päev.
 
Ametnike kontaktid
Veljo Männiste, tel. 608 7875, veljo.männiste@laaneharju.ee
Juhan Kuller, tel. 677 6323, juhan.kuller@laaneharju.ee
 
Õigusaktid