Valla ajaleht

Lääne-Harju Valla Leht ilmub igakuise ajalehena, mida levitab Omniva kõigisse ettevõtte andmebaasis registreeritud postkastidesse. Ajaleht ilmub reeglina kuu eelviimase või viimase nädala teisipäeval. Juulis valla ajalehte välja ei anta.

Toimetus ootab vallaelu puudutavaid ning muid, laiemale lugejaskonnale huvipakkuvaid kaastöid nii vallaelanikelt, kodanikuühendustelt kui ka teistelt institutsioonidelt. Kaastööde avaldamise ajalehes otsustab lehetoimetus. 

Kaastööd ning vallaelu puudutavad teated ja kuulutused omavalitsuse allasutustelt ja mittetulundusühingutelt palume saata toimetusele hiljemalt jooksva kuu 10. kuupäevaks aadressile ajaleht@laaneharju.ee

Reklaami ja tasuliste teadete ning kuulutuste hinnakirja näeb siit. Tellimiseks palume pöörduda reklaam@laaneharju.ee

Ajalehe toimetus: ajaleht@laaneharju.ee
Toimetajad: Egle Kaur (egle.kaur@laaneharju.ee), Marje Suharov (marje.suharov@laaneharju.ee)

2019. a saab Lääne-Harju valla lehe venekeelset väljaannet koju tellida aadressiga reklaamina. Jooksva aasta venekeelse ajalehe tellimusi on võimalik esitada kuni 1. aprllini, saates sooviavalduse tellija nime ja postiaadressiga e-posti aadressile tellimus@laaneharju.ee