Lääne-Harju Vallavalitsus otsib piirkonna haldusspetsialisti (Vasalemma ja Padise piirkond)

Tööülesanded

 • vallale kuuluva kinnisvara haldamise ja hooldamise korraldamine, sh rekonstrueerimise, remont- ja hooldustööde korraldamine
 • uute vallale kuuluvate objektide ehitamise koordineerimine
 • munitsipaaleluruumide haldamine ja üürile andmise korraldamine
 • piirkonna haldusalas olevate objektide valvehäiretele reageerimine
 • munitsipaalvara registri administreerimine

Nõudmised kandidaadile

 • vähemalt keskharidus
 • vähemalt kaheaastane töökogemus sarnases valdkonnas
 • eesti keele oskus C1 tasemel
 • tööks vajalike õigusaktide tundmine ja oskus neid rakendada
 • oskus kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid, arvutiprogramme
 • usaldusväärsus, ausus ja viisakas suhtlemisoskus.
 • hea pingetaluvus ja vastutustunne
 • B-kategooria juhilubade olemasolu

Kasuks tuleb

 • vene keele oskus suhtlustasandil
 • ehitusprojektide juhtimiskogemus
 • eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses

Omalt poolt pakume:

 • ametiauto kasutamise võimalust
 • mitmekülgset ja liikuvat tööd
 • toredat meeskonda
 • kaasaegseid töötingimusi.

 

Tööle asumine: esimesel võimalusel

Asukoht:  Rae tn 38, Paldiski

Kandideerimiseks ootame CV-d ja motivatsioonikirja aadressile liisi.ling@laaneharju.ee

Viimane kandideerimise aeg: 28.03.2019

Lisainfo: Erki Ruben, erki.ruben@laaneharju.ee  tel. +372 583 682 45

Padise põhikooli pakub alates järgmisest õppeaastast tööd inglise keele õpetajale

Padise Põhikool võtab alates 2019./2020. õppeaastast tööle 5.- 9.klassi inglise keele õpetaja koormusega kuni 15 tundi nädalas (0,7 kohta).
Tööle asumise aeg 21. august 2019. Töökoht on tähtajaline kuni 30. juunini 2021 ajutiselt äraoleva õpetaja asendamiseks.
Nõutav kvalifikatsioonile vastav haridustase (võib ka nimetatud erialal veel õppida).
Sooviavaldus, elulookirjeldus (CV) ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata Padise Põhikooli aadressile Padise küla, Lääne-Harju vald 76001 Harjumaa või direktor@padise.edu.ee hiljemalt 15. juuniks 2019. a.
Lisainfo telefonidel 608 7822 ja 502 6431 või direktor@padise.edu.ee
 

Risti Kool ootab kandideerima sotsiaalpedagoogi ja HEV-koordinaatori ametikohale

 
Risti Kool kuulutab välja konkursi sotsiaalpedagoogi / HEV-koordinaatori ametikohale (koormus 1,0) tööleasumise ajaga 01.03.2019.
Kandideerimiseks esitada kirjalik avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 20. veebruariks e-postiga ristikool@gmail.com või tavapostiga aadressile Risti Kool, Harju-Risti küla, 76002. Lääne-Harju vald, Harjumaa.
 

Lääne-Harju Vallavalitsus otsib keskkonnaspetsialisti (ajutiselt eemal viibiva ametniku asendaja)

Tööülesanded

 • Jäätmekäitlusalase tegevuse koordineerimine
 • Keskkonnaalase järelevalve teostamine
 • Keskkonnaalaste planeeringute ja arengukavade koostamises osalemine
 • Õhusaastelubade ja maavara kaevandamislubade, liiklemislubade (järve- ja rannaaladel) menetlemine
 • Koerte ja kasside pidamise eeskirjade täitmise jälgimine
 • Kodanike nõustamine ja teavitamine keskkonnakaitsealastes küsimustes.
 • Looduskaitseseadusest tulenevate ülesannete täitmine.
 • Üldiste metsandusalaste probleemidega tegelemine.

 

 Nõudmised kandidaadile

 • Keskkonnaalane või sellele sisult vastav kõrgharidus
 • väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas
 • vene keele oskus suhtlustasandil
 • hea suhtlemisoskus ja orienteeritus meeskonnatööle,
 • stressitaluvus
 • hea arvuti kasutamise oskus
 • täpsus ja korrektsus
 • B-kategooria juhiloa olemasolu

 

Kasuks tuleb

 • Varasem erialane töökogemus sarnasel ametikohal
 • inglise keele oskus suhtlustasandil
 • dokumendihaldussüsteemi Amphora tundmine

 

Omalt poolt pakume

 • huvitavat tööd arenevas omavalitsuses
 • häid võimalusi eneseteostuseks- ja arenguks
 • ametiauto kasutamise võimalust
 • erinevaid sportimisvõimalusi
 • ametikohale vastavat täiendkoolitust

 

Tööle asumine: esimesel võimalusel

Asukoht:  Rae tn 38, Paldiski

Kandideerimiseks ootame  CV-d ja motivatsioonikirja aadressile liisi.ling@laaneharju.ee

Viimane kandideerimise aeg 21.veebruar 2019

Lisainfo: Erki Ruben, erki.ruben@laaneharju.ee, tel. +372 583 682 45

 

Klooga Kultuuri- ja Noortekeskus pakub tööd noorsootöötajale

 
Lääne-Harju vallas  Klooga alevikus asuv Klooga Kultuuri- ja Noortekeskus on avatud noorsootöö põhimõtet järgiv asutus,  mille eesmärgiks on luua Klooga  noortele tingimusi ja võimalusi vaba aja sisustamiseks ning arendavaks tegevuseks läbi kultuuri-, spordi-, tervise-, sotsiaal- ja huvitegevuse.
Pakutav ametikoht: NOORSOOTÖÖTAJA 
Töö sisu:
* noorte vabaaja sisustamine
* noorte suunamine ja omaalgatusliku tegevuse toetamine
* suhtlus noortega, organisatsioonidega ja koostööpartneritega
* noori arendavate tegevuste ( huvitegevus, noortemalev, noortesündmused, koolivaheaegade programmid) planeerimine, korraldamine ja läbiviimine
* projektide kirjutamine ja juhtimine
 
Nõudmised kandidaadile:
* eelistatult kõrgharidus või selle omandamine noorsootöö, pedagoogika, sotsiaaltöö, kultuuri või rekreatsiooni erialal  või omistatud noorsootöötaja kutse
* noortega töötamise kogemus ja soov noori motiveerida
* valmisolek paindlikuks tööajaks 
* hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas 
* kasuks tuleb vene keele oskus kõnes
* hea arvuti kasutamise oskus (teksti- ja tabeltöötlusprogrammid)
* väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus  
* koostööoskus, loovus ja algatusvõime, ajaplaneerimisoskus, loovmõtlemine ja hea    kohanemisvõime.
Omalt poolt pakume:
* sõbralikku kollektiivi arenevas organisatsioonis
* kaasaegset töökeskkonda
* erialaseid täiendkoolitusi
* eneseteostuse võimalusi
* mitmekülgset tööd
* 35 päeva põhipuhkust
Kandideerimiseks ootame CV-d ja motivatsioonikirja,
 aadressile piret.saare@kknk.laaneharju.ee, hiljemalt 22.veebruar 2019.a.
Info  Piret Saare , tel. +372 5688 7038
märksõna: noorsootöötaja
 
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel 
Tööaeg: täistööaeg  või soovi korral osaline tööaeg
 

Tööpakkumised valla hariduasutustes

 
Lääne-Harju valla haridusasutused otsivad töökäsi järgmistele ametikohtadele:
 
Paldiski Põhikool
eripedagoog (0,5 ametikohta)
logopeed (0,5 ametikohta)
 
Padise Lasteaed
eripedagoog (1,0 ametikohta)
logopeed (0,3 ametikohta)
 
Risti Kool
abiõpetaja-tugiisik  (1,0 ametikohta)
 
Paldiski Vene Põhikool
sotsiaalpedagoog (0,5 ametikohta)
 
Vasalemma Põhikool
logopeed-eripedagoog (1,0 ametikohta)
 
Paldiski Lasteaed Sipsik
lasteaiaõpetaja  (1,0 ametikohta)
 
Rummu Lasteaed Lepatriinu
liikumisõpetaja (0,75 ametikohta)
 
Laulasmaa Kool
Laulasmaa koolimaja matemaatikaõpetaja  (1,0 ametikohta) 
Lehola koolimaja klassiõpetaja  (1,0 ametikohta) 
Lehola koolimaja logopeed (0,5 ametikohta)
 
Kandideerimiseks saata CV ja avaldus koos motivatsioonikirjaga hestia.rindla@laaneharju.ee
Täiendav info tel. 679 0603 või hestia.rindla@laaneharju.ee 

Rummu Lasteaed Lepatriinu kuulutab välja konkursi rühmaõpetaja ametikohale

Rummu Lasteaed Lepatriinu kuulutab välja konkursi rühmaõpetaja (1,0) ametikohale (töökeeleks eesti keel).

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata emailile signe@vasalemma.ee

Info telefonil 534 75 725

Tööleasumine esimesel võimalusel.