Klooga Kultuuri- ja Noortekeskus pakub tööd noorsootöötajale

 
Lääne-Harju vallas  Klooga alevikus asuv Klooga Kultuuri- ja Noortekeskus on avatud noorsootöö põhimõtet järgiv asutus,  mille eesmärgiks on luua Klooga  noortele tingimusi ja võimalusi vaba aja sisustamiseks ning arendavaks tegevuseks läbi kultuuri-, spordi-, tervise-, sotsiaal- ja huvitegevuse.
Pakutav ametikoht: NOORSOOTÖÖTAJA 
Töö sisu:
* noorte vabaaja sisustamine
* noorte suunamine ja omaalgatusliku tegevuse toetamine
* suhtlus noortega, organisatsioonidega ja koostööpartneritega
* noori arendavate tegevuste ( huvitegevus, noortemalev, noortesündmused, koolivaheaegade programmid) planeerimine, korraldamine ja läbiviimine
* projektide kirjutamine ja juhtimine
 
Nõudmised kandidaadile:
* eelistatult kõrgharidus või selle omandamine noorsootöö, pedagoogika, sotsiaaltöö, kultuuri või rekreatsiooni erialal  või omistatud noorsootöötaja kutse
* noortega töötamise kogemus ja soov noori motiveerida
* valmisolek paindlikuks tööajaks 
* hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas 
* kasuks tuleb vene keele oskus kõnes
* hea arvuti kasutamise oskus (teksti- ja tabeltöötlusprogrammid)
* väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus  
* koostööoskus, loovus ja algatusvõime, ajaplaneerimisoskus, loovmõtlemine ja hea    kohanemisvõime.
Omalt poolt pakume:
* sõbralikku kollektiivi arenevas organisatsioonis
* kaasaegset töökeskkonda
* erialaseid täiendkoolitusi
* eneseteostuse võimalusi
* mitmekülgset tööd
* 35 päeva põhipuhkust
Kandideerimiseks ootame CV-d ja motivatsioonikirja,
 aadressile piret.saare@kknk.laaneharju.ee, hiljemalt 22.veebruar 2019.a.
Info  Piret Saare , tel. +372 5688 7038
märksõna: noorsootöötaja
 
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel 
Tööaeg: täistööaeg  või soovi korral osaline tööaeg
 

AS Lahevesi nõukogu kuulutab välja konkursi juhatuse liikme leidmiseks

Lahevesi AS on 2008. aastal moodustatud ja Lääne-Harju valla ainuomanduses olev ettevõte, mis korraldab Lääne-Harju vallas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuste pakkumist, vallaga sõlmitud halduslepingute alusel haldab Lääne-Harju valla omandis olevat kinnisvara, korraldab Lääne-Harju valla kalmistute tegevust, korrastab valla avalikult kasutatavaid teid ja välisvalgustust ning hooldab Lääne-Harju valla üldkasutatavaid haljasalasid.

 

Peamised tööülesanded:

 • ettevõtte strateegiline juhtimine ning jätkusuutliku arengu tagamine
 • projektide juhtimine ja algatamine
 • arengukava koostamine
 • eesmärkide seadmine, täitmine ja kontroll
 • meeskonna motiveerimine ja juhtimine
 • pidev suhtlemine ja koostöö valla elanikega
 • muude nõukogu poolt antud ülesannete täitmine

 

Nõudmised kandidaadile:

 • vähemalt 3-aastane juhtimiskogemus
 • kõrgharidus (soovitatavalt tehniline või majandusalane)
 • kõrgtasemel eesti keele oskus, vene keele oskus suhtlustasandil;
 • teadmised organisatsiooni tegevuse analüüsimise, arendamise ja planeerimise protsessidest
 • orienteerumine ettevõtte tegevust reguleerivas seadusandluses
 • varasemad teadmised ja kogemused veemajandusest, varahaldusest ja hangete korraldamisest
 • teadmised finantsjuhtimisest
 • hea pingetaluvus
 • kohuse- ja vastutustunne
 • hea suhtlemisoskus

 

Omalt poolt pakume:

 • vastutusrikast ja mitmekesist tööd arenevas ettevõttes
 • häid võimalusi eneseteostuseks

 

Töö asukoht: Rae tn 15, Paldiski linn 76805, Lääne-Harju vald

Tööaeg: täistööaeg

Tööle asumise aeg: Kokkuleppel

Kandideerimistähtaeg: 28. detsember 2018

 

Kandideerimiseks palume saata CV ja motivatsioonikirja aadressile liisi.ling@laaneharju.ee

Lisainfo: Riina Karm, riina.karm@laaneharju.ee, 677 6329

Paldiski lasteaed Sipsik ootab oma töökasse kollektiivi lasteaiaõpetajat

Paldiski lasteaed Sipsik ootab oma töökasse kollektiivi nii kiiresti, kui võimalik kvalifikatsiooninõuetele vastavaid lasteaiaõpetajat (1,0). Kui oled meeskonnatööle orienteeritud, avatud ja aktiivne, siis saada oma CV, avaldus ja haridust tõendava dokumendi koopia aadressile: sipsik@laaneharju.ee

Kandideerimine 05.12.2018 – 05.01.2019

Tööpakkumised valla hariduasutustes

 
Lääne-Harju valla haridusasutused otsivad töökäsi järgmistele ametikohtadele:
 
Paldiski Põhikool
eripedagoog (0,5 ametikohta)
logopeed (0,5 ametikohta)
 
Padise Lasteaed
eripedagoog (1,0 ametikohta)
logopeed (0,3 ametikohta)
 
Risti Kool
abiõpetaja-tugiisik  (1,0 ametikohta)
 
Paldiski Vene Põhikool
sotsiaalpedagoog (0,5 ametikohta)
 
Vasalemma Põhikool
logopeed-eripedagoog (1,0 ametikohta)
 
Paldiski Lasteaed Sipsik
lasteaiaõpetaja  (1,0 ametikohta)
 
Rummu Lasteaed Lepatriinu
liikumisõpetaja (0,75 ametikohta)
 
Laulasmaa Kool
Laulasmaa koolimaja matemaatikaõpetaja  (1,0 ametikohta) 
Lehola koolimaja klassiõpetaja  (1,0 ametikohta) 
Lehola koolimaja logopeed (0,5 ametikohta)
 
Kandideerimiseks saata CV ja avaldus koos motivatsioonikirjaga hestia.rindla@laaneharju.ee
Täiendav info tel. 679 0603 või hestia.rindla@laaneharju.ee 

Lääne-Harju Vallavalitsus otsib Lääne-Harju Valla Raamatukogu direktorit

Lääne-Harju Vallavolikogu on võtnud vastu otsuse korraldada alates 01.01.2019 ümber Lääne-Harju vallas rahvaraamatukogude töö, mille käigus liidetakse kaheksa seni eraldiseisvat rahvaraamatukogu ühtse juhtimise alla ja selle tulemusena tekib Lääne-Harju Valla Raamatukogu asukohaga Paldiskis ja kõikidest senistest piirkondlikest rahvaraamatukogudest saavad haruraamatukogud. Valla raamatukogude ühtse juhtimisega on võimalik optimeerida ja parandada valla  raamatukogude  ressursside  jaotust,  teavikutega  varustamist, mitmekesistada  osutatavaid teenuseid ja tõsta  teeninduse  kvaliteeti.

 

Uue raamatukogu direktori tööülesanded:

 • Ühinenud raamatukogude töö koordineerimine ja arendamine;
 • Lääne-Harju valla elanikele ja teistele külastajatele raamatukogundusliku teenindamise tagamise korraldamine;
 • raamatukogu juhtimisalase ja töökorraldusliku dokumentatsiooni haldamine;
 • raamatukogu eelarve koostamisel osalemine ja selle täitmise kontrollimine;
 • arengukava koostamisel osalemine, elluviimine ja analüüs;
 • asutuse tegevuskava koostamine;
 • koostöö tegemine Lääne-Harju valla laste-ja õppeasutuste ning muude haridus-ja kultuuriasutuste ning kogukonnaga, sh ürituste ja projektide korraldamine.
 • raamatukogu tegevusteks projektitoetuste taotlemine

 

Nõudmised kandidaadile:

 • raamatukogunduse või infoteaduste alane kõrgharidus või selle puudumisel raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni vastav aste;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel, vene ja inglise keele oskus suhtlustasandil;
 • hea koostöö ja läbirääkimis- ning suhtlemisoskus;
 • pingetaluvus ja kõrged eetilised tõekspidamised;
 • õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsi- ja planeerimisoskus;
 • kohanemis- ja algatusvõime

 

Kasuks tuleb:

 • varasem töökogemus raamatukogus;
 • asutuse juhtimise kogemus;
 • projektide kirjutamise kogemus

 

Omalt poolt pakume:

 • vastutusrikast ja mitmekesist tööd arenevas omavalitsuses;
 • sõbralikku ja toetavat kollektiivi;
 • erialaseid täiendkoolitusi

 

Töö asukoht: Rae tn 38, Paldiski linn, Lääne-Harju vald

Tööle asumise aeg: 01.01.2019

Kandideerimistähtaeg: 14.detsember 2018

Kandideerimiseks palume saata CV ja motivatsioonikirja aadressile liisi.ling@laaneharju.ee

Kontaktisik: Hestia Rindla, hestia.rindla@laaneharju.ee, 679 0603

Rummu Lasteaed Lepatriinu kuulutab välja konkursi rühmaõpetaja ametikohale

Rummu Lasteaed Lepatriinu kuulutab välja konkursi rühmaõpetaja (1,0) ametikohale (töökeeleks eesti keel).

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata emailile signe@vasalemma.ee

Info telefonil 534 75 725

Tööleasumine esimesel võimalusel.