« Tagasi

Risti koguduse õpetaja Annika Laats pälvis väärika auhinna

19. aprillil andis Avatud Eesti Fond üle tänavuse Koosmeele preemia EELK Risti koguduse õpetajale Annika Laatsile. Tunnustus tuli pikaajalise panuse eest kõigi inimeste võrdse kohtlemise eest seismisel.
1997. aastal loodud Koosmeele auhinnaga tänab Avatud Eesti Fond oma igakevadisel sünnipäeval neid inimesi, vabaühendusi ja organisatsioone, kes on aidanud kaasa Eesti avatusele ja vabakonna tugevnemisele.
"Ajal, mil suur osa ühiskonnast on häälekalt vastanduv, vajame enda ümber korraga nii tasakaalukust kui kodanikujulgust. Annika Laatsi sõnavõttudes jäävad alati kõlama üldinimlikud väärtused ning soov leida rahulik üksteisemõistmine ka teravana näivate vastuolude lahendamisel," märkis Avatud Eesti Fondi juhataja Mall Hellam auhinnatseremoonial. "Fond tänab Annika Laatsi tema töö eest Tallinna Lastehaigla hingehoidjana, vähemusi ja võrdseid õigusi kaasava mõtteviisi kaitsmise eest kirikuringkondades ning kogukondliku tegevuse eest Harju-Ristil", lisas Hellam.
Palju õnne tunnustuse eest!